Anda olanları kavramak

Anda olanları kavramak… Düşünürseniz her şeyin anda olduğunu kavrarsınız. Mermi anda çarpar… Kalp anda durur. Ölüm anda gelir. Kaza anda vuku bulur. Ya düşünceler… Anı takipte ne kadar marifetlidir? Pek de mahir sayılmaz doğrusu! Anı algılamakta bile yetersizdir. Ancak göğsündeki kanı gördüğünde vurulduğunu anlar… Eğer zaman kalırsa!

Kesitsel düşünceden ziyade sürekliliği kavramaya eğilimlidir insanoğlu… Vurulduğunu anladığında bile hayat devam edecektir sanki. Keşke devam etse! Yakın arkadaşımızın eşi miyom ameliyatı için girdiği ameliyattan sonra odasına alınır. Odada yalnızdır. Eşi odaya geldiğinde bembeyaz, solgun bir ten görür. Örtüyü kaldırır. Yatak kan gölüdür. Yoğun bakıma alırlar kadını. Henüz 40 yaşındadır. Gelecekle ilgili sayısız planları vardır. Yoğun bakıma girip te doktora sorduğumda “dissemine intravasküler koagülopati” olduğunu öğrenirim. Kan kaybından dolayı damarları pıhtıyla dolmuştur. Kan asiditesi tamamen bozulmuştur. Ölüm kaçınılmazdır. Oysa anı kavramakta yetersiz olan ben yapılacak ortak eylemleri düşünedurmakta, sevgili arkadaşımızın ölümünü kavrayamamaktayımdır… “Neden ölsün ki?” Sorum genç doktor da “Hocam nasıl anlamazsınız?!” dercesine bakan gözlerle şu basit cevabı verir; “Bu pH hayatla bağdaşmaz!”…

Bir başkasında; televizyonda çok ilgimi çeken bir programı izlerken ters bir duruş (postür) içinde iken sağ kürek kemiğimdeki kaslardan birisi anda gücünü kaybetmiş ve aylarca kolumu kaldıramaz olmuştum. Olay anda gelişmiş ben ise meseleyi kavramakta aylarca güçlük çekmiştim Bazıları buna inkâr dese de ben beynin anı kavramaktaki yetersizliği diyorum. Organın çalışma temposu doğal olayların temposundan düşük ve onun gerisinde kalmaktadır. Bunun açık ispatı uyandırılmış potansiyellerdir. Niteliğe bağlı olmak koşulu ile uyarı verildikten uzunca bir zaman sonra beyin cevap vermekte ve bu hal EEG ile kayıt edilebilmektedir. Bu gecikme bazen dakikaları bulabilmektedir. Hatta bence kimi zaman günleri…

Anı anında kavrasaydık ne olurdu? Bu güzel soru için epey bir düşünmek zorunda kaldığımı itiraf edeyim. Sürekli kendi fizyolojik reaksiyonlarını işleyen birer mekanizma olurduk herhalde. Bu durumda tek çözüm kalıyor; anı önceden kestirmek ve tedbir almak. İşte insan olmak bu olsa gerek. Öteki türlüsü sürekli olayları geriden takip etmektir ki, pek gurur duyulacak bir hal olmasa gerekir.

Aslında birçok psikolojik ve felsefi mesele bu yalın fizyolojik gerçeğin abartılmasından ibaretmiş gibi gelir bana…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler