Bir psikiyatristin kanserle imtihanı

2010 yılının şükran gününde, Dr. Randy Hillard’ın şükredeceği şeylerin sayısı hayli fazlaydı. 61 yaşındaki psikiyatristin sevgili bir karısı, hallerinden memnun erişkinlik çağındaki çocukları ve her gün severek gitmekte olduğu Michigan Üniversitesindeki işi vardı. Ayrıca sağlığı gayet iyi durumdaydı.

Neredeyse…

Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyor ve ayağa kalktığında baş dönmesi yaşıyordu. Bu sebeple, bir dahiliye uzmanına başvurdu. Dahiliye uzmanı belirtilerin sebebini bulmak amacıyla bazı testler istedi.

1 Aralık 2010 tarihinde Dr. Hillard elektronik tıbbi dosyasındaki patoloji raporunu okudu: “Orta düzeyde diferansiye ve ülsere mide adenokarsinomu”. 5 ocak 2011 ‘de midedeki büyük ölçülerdeki tümör cerrahi operasyonda alındı ve tümörün 4. evre’de olduğu saptandı. Bundan sonra Dr. Hillard’ın aylarca süren kemoterapi ve radyoterapi aşamalarından geçmesi gerekiyor ve bu aşamalara ciddi mide bulantısı eşlik ediyordu.

Dr. Hillard verdiği mücadeleyle ilgili düşünce ve hislerini yakın zamanda Psychiatric News ile paylaştı:

4. evrede mide kanseri olduğunuzu öğrendiğinizde, ne düşündünüz ve neler hissettiniz?

İlk önceleri hislerimden çok düşüncelerim hakimdi, şöyle düşünüyordum “Artık bir ölüyüm.  Ölümüm çirkin ve ağrılı bir şekilde olacak ve hayatımdaki hiçbir şeyin bir anlamı yok”. Tıp fakültesinde okurken gördüğümüz korkutucu kemoterapi reaksiyonlarını ve batın kaynaklı ölüm süreçlerini hatırladım. Ulusal Kanser enstitüsünün SEER isimli veri tabanında prognozumun  (hastalığın gidişatı) ne olduğuna baktım: 3 yıl yaşama şansım %30, 5 yıl yaşama şansım %10’du. Oregon’a yerleşip, oradaki doktor yardımlı intihar (ötenazi) kanunundan yararlanmayı düşündüm. Hatta İsviçeredeki Dignitatis isimli ötenazi kuruluşuyla bile iletişime geçtim.

Kanser olduğunuz haberine verdiğiniz tepki üzerinde psikiyatrist olmanızın bir etkisi oldu mu?

Almış olduğum psikiyatrik eğitim, tüm bu yaşadıklarımın geçici süreli bir çılgınlık nöbeti olduğunu düşündürdü ya da karmaşık emosyonel özelliklere sahip bir akut stres tepkisi veriyordum. Hislerimle temas etmediğimi, hislerimi ihmal ettiğimi fark ettim. Psikoterapi görmeye başladım. Eşime, çocuklarıma ve iş arkadaşlarıma ulaşabilmek için hislerimi serbest bıraktım.

Psikiyatrist olmanız, kemoterapi ve radyoterapinin ağır yan etkilerine ve yaşayıp yaşayamayacağınız korkularına dayanma noktasında size yardımcı olabildi mi?

Mesleğimin psikiyatristlik olması ve psikoterapi görmem, şok ve dehşet duygusundan temeldeki korku ve çaresizlik duygularına ulaşmama yardımcı oldu diyebilirim.

Mevcut durumda prognozunuz (hastalığın gidişatı) nedir?

Halen herhangi bir şikayetim yok, hastalık belirtisi kalmadı. Doktorlarım durumumun iyi gittiğini ve hatta şu anda beni “kansersiz dönemde” kabul ettiklerini söylediler. Tabii ki biz psikiyatristlerin ciddi psikiyatrik hastalıklarda hastalarla konuşurken yaptığımız gibi sözcükleri kullanırken dikkatli davranıyorlar. SEER veri tabanını tekrar ziyaret ederek bir, üç ve beş yıl süreyle yaşama şansıma bir göz atabilirdim diye düşünüyorum, ancak lüzum hissetmedim. Kubler-Ross’un bütün yas evrelerinden, yani inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul aşamalarından geçtim (doğrusu bu belirli bir sırayı takip ederek olmadı). Şu anda büyük oranda inkar aşamasına geri dönmüş durumdayım. Yakın zamanda kullanılmış değil de yeni bir araba satın aldım, çünkü kullanılmış bir arabadan daha uzun süre dayanabileceğimi düşünmekteyim.

Şu anda çalışıyor musunuz, çalışıyorsanız hangi düzeyde?

Aslında Eylül ayında işe geri döndüm. Akıl sağlığı öğrencileriyle haftada iki gün çalışmaktayım. Bir miktar eğitim veriyorum, süpervizyon yürütüyorum ve birkaç ilginç araştırma projesinde çalışıyorum. Bunlardan birisi birinci ve ikinci dereceden akrabasında mide kanseri (benim hastalığım) olanlarda helikobakter infeksiyonunun tanısı için yeni uygulama kılavuzlarının uygulanması denemesi.  Hastanelerden birisine yeni bir tıpta uzmanlık programı başlatmaları konusunda yardımcı olacağım ve haftada iki gün son evredeki hastaların bakım gördükleri bir merkezde konsültanlık üstlenmiş durumdayım.

Kanserle verdiğiniz mücadelede öğrendiğiniz en önemli bir iki dersin neler olduğunu söyleyebilir misiniz?

Üretkenliğin bir din haline getirilmesi ve kariyere odaklı robotlara dönüşmemiz hiç de iyi fikir değil. Asıl önemlisi ilişkiler ve nezaket.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler