Bir Psikoterapi Tekniği: Kendimiz Dâhil Her Şeyi Teslim Etme, Dışlama

Gece yarısı, dolunay, sessizlik, yalnızlık, ay ışığı ile parlayan beyaz badanalı bir duvar, uzaklardan gelen köpek sesleri, boş bir arazi ve geniş bir meydan… Hava ısısı ne sıcak, ne soğuk. Yer yer hafif yaprak çıtırtıları.

Yuvasından çıkarcasına bir kalp çarpıntısı, görme bulanıklığı, ellerde soğuma, Dizlerin bağı çözülmüş. Bacaklarda huzursuz bir sıcaklık.

Düşüneceğiniz tek şey oradan ve zamandan sıyrılıp, kaçıp kurtulmak… Ama zamana mahkûm ve gidecek bir yeri olmamak.

Dokuz yaşında bir kız, kimsesiz bir çocuksunuz. Sokaktasınız, ayakkabınız delik ve çatlak dudaklarınızı ısırmaktasınız.

Hissettiğiniz tek şey korku… Dehşetli bir korku…

Ya da, denizdesiniz, gayet neşeli yüzmekte iken tam da geleceği düşünürken, acımasız bir akıntı sizi sürüklemeye başlamış. Bir ayağınıza bıçak gibi bir kramp saplanmış. Ölüm korkusu var gücüyle göğsünüze bastırmış. Nefes alamamaktasınız.

Veya dağa tırmanmaktasınız, gençsiniz, güçlüsünüz ama yamacın gücü sizi yenmiş, bir dik kayanın tam ortasında kalakalmışsınız. Ne ileri, ne geri, ne yukarı, ne aşağı inecek cesaretiniz elinizden alınmış.

Belki de bir sınavdasınız, hayat memat meselesi. Panik halinde çabalamakta ama bir türlü cevapları hal yoluna koyamamaktasınız.

Hatta bazen ani bir ses, bir yabancı görüntü algılamaz mısınız? O ne müthiş yabancılık hissidir… İrkilmeyle sonuçlanan.

En kestirmesi, korku filmlerini veya kâbuslarınızı düşünün. Nasıl da dilersiniz bitmesini ve gerçek hayata dönmeyi. Bir de oradaki kahramanların yerine koyun kendinizi. Her matinede aynı şeyi tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldığınızı!

Senaryolar, senaryolar…

Sığınacak bir yer… Ne olur, sığınacak bir kuvvet!

Bir liman, bir mekân… Ana yüreği mesela, baba ocağı veya… Ama orada, o anda yoklar ki… Hep aklımızdalar, ama çok uzaktalar aslında.

Bu kez, şu nedenlerle yazıyorum. Öncelikle, hastalarımın büyük çoğunluğu anlaşılmamaktan dolayı derin üzüntüdedir. Onların ruh halini birazcık da olsa hissettirmek istemekteyim.

Sonra psikoterapiye temas etmektir amacım. Ama peşin söyleyeyim kimseye hiçbir şey dayatmak veya empoze etmek niyetinde değilim.

O zor zamanlarda seçenekler bellidir. Savaşırsınız, kaçarsınız, ya da soğukkanlılığınızı korur hesap yaparsınız. Aynı Kelebek filmindeki Kelebek gibi (Steve McQueen)… Veya kendinizi şartlara teslim eder, ama kafanızı dağıtacak bir şeyler bir eylem, bir düşünce vs. bulursunuz. Yine filmdeki Dustin Hoffman gibi.

En nihayetinde öyle bir hale gelirsiniz ki, orada ve o anda bir şeylerin varlığını ve gücünü hissedersiniz. Deprem anını düşünün. Zaman nasıl da bitmek bilmez, yer küre nasıl da inanılmaz bir enerjiyle dolup taşar. Ölüm ne kadar da yakınlardadır. Kendi varlığınızın ise ne kadar da zayıf olduğunu fark edersiniz.

Özetle ya korkularınız sizi teslim alır, ya onları yok sayar veya üstüne gider yahut ta onların tamamını dışlarsınız.

Bu dışlamaktan benim kastım sahibine teslim etmektir. İnançlı olanların korkuya konu olan her türlü düşünce, imaj ve duyguyu “Allah’ım bu fikir sana ait, bu duygu sana ait, bu imaj da sana ait… Hatta bu hastalık bile sana ait. Nihayetinde ben de sana aitim… İstediğini yaparsın… Ben ki bir hiçim toz zerresinden daha da zerreyim, zamanda ve mekanda… Senin gücüne ve merhametine sığındım”. Deme noktasında olmaktır.

Bunu bir terapi tekniği olarak da kabul edebilirsiniz… Relaksasyonun dibini hissedersiniz. Ancak o zaman gerçek bir Kelebek olabildiğinizi görürsünüz.

İnanmıyor musunuz? Tabiatın akıl almaz karmaşık dünyasını basite indirgediğiniz anlar da bence değerli anlardır. O müthiş formüllerin değerini kim yadsıyabilir ki?

Ama unutmayın ki, tabiatın denklemleri bitmez, hani ifade edildiği gibi evren derya ağaçlar kalem olsa yaz yaz sonu gelmez…

Hala siz, bu yolla her bir şeyle başa çıkabileceğinizi düşünüyorsanız şapka çıkartırım. Yalnız tek koşulum var, sıkça tekrarlandığı gibi, o dehşetli korku anlarında “Allah’ım yardım et!” dediğinizde bu ve benzeri argümanları hatırlayın.

Şaka bir yana, bir Yunus Emre olamayız, tarihe meydan okuyan ama bir kendimiz olabiliriz kendimize kafa tutan demek geldi içimden…

Korkusuz, huzurlu bir ruhla sonsuzluğun derin sessizliğini hissetmeyi dilerim hepimiz için.

Tekrar vurgulamak isterim. Sahip olduğumuz hiçbir şey olmadığını kabullendiğimiz anda gerçekten sonsuzluğun derin sükuneti yanı başımızda…

Gerçi, her türlü dinin suistimalinde rekor kırdığımız bu dünyada inanmak biraz zor ama siz yine de deneyin bakalım ne diyeceksiniz?

Sevgiyle kalın…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler