EMDR Nedir?

EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak adlandırılır. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro göz hareketleri ile rahatsız edici düşünceler arasında bir ilişki bulmuş ve çalışmalarını travma yaşamış kişilerle yürüterek bu tedavi yöntemini geliştirmiştir.

Bu yöntem travmatik olaylar, günlük hayatta ve ilişkilerde karşılaşılan olumsuz olayların yarattığı duygusal, davranışsal ve bedensel etkilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

EMDR Nasıl İşe Yarar?

Hasta travmatik bir olay ya da yoğun olumsuz duygular uyandıran deneyimler yaşadığında o anda hissettiği duygular, duyusal bilgiler (görsel, işitsel, dokunsal ve kokusal olarak algılanan şeyler) ve düşünceler beyin tarafından olması gerektiği gibi işlenmeyebilir. Hasta ileriki bir zamanda bu anıyla ilgili tanıdık şeyler (imgeler, kokular, duygular, görsel şeyler vs.) deneyimlediğinde bu anı yeniden tetiklenebilir ve benzer duygular uyandırabilir.

EMDR tedavisinde bu olumsuz anıların beyinde düzgün bir şekilde işlenmesi sağlanır. Tedavi 8 aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamalar sırasında çeşitli materyaller (örneğin hasta tarafından anıyla ilgili olarak seçilen bir resim) kullanılıp yarattığı negatif duygu ve düşünceler üzerine konuşulurken aynı zamanda EMDR uygulayıcısı tarafından bazı teknikler uygulanır. Parmağını iki yöne hareket ederek izlemesini isteyebilir, çeşitli ritmik sesler dinletebilir. Bu sırada aynı zamanda anıya odaklanan hastada beynin sağ ve sol yarımküresinin birlikte çalışması ve rahatsız edici anının yeniden işlenmesi sağlanır. İşlem sırasında olumsuz deneyimler yerine olumlu düşünceler ve duygular belirlenip anı ile bağlantı kurulması hedeflenir. Aşamalar boyunca uygulayıcı hastaya geribildirimler verir, sorular sorarak düşüncelerini anlamayı ve olumlu düşünce ve duyguları kalıcı tutmayı amaçlar. Son olarak geleceğe yönelik senaryolar hayalde canlandırılarak olumlu tepkiler oluşturulur. Kısa süreli tedaviler kategorisinde olan EMDR’ın olumsuz yaşantılar sonucu oluşmuş semptomlar üzerindeki pozitif etkisi bir çok araştırma tarafından kanıtlanmıştır.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler