Kanser, Hayatın Sırrı ve Küçük Bir Gülümseme

Hani şu anda şişeden çıksa ve sorsa “Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yazarı olmak isterim.” derdim. Başka türlü nasıl anlatılabilir ki bazı duygular. Nasıl anlatayım bilmem ki… 36 yaşında kanserden ölümü. En az on yıl süren danstan sonra yorgun düşüp, takatsiz yere yığılmayı. Bıçak yaralarından delik deşik olmayı. Ama hayata ve insana o derecede sahip çıkmayı. Ağlayanın yüreğine varmayı.

Volkan Taşkaya’yı nasıl anlatayım bilmem ki…

Ah Volkan’ım, ah benim güzel evladım… Yüreğim karanlıkta akan bir nehir gibi… Sessiz, yaşlı, derin ve düşünceli…

Grup terapilerini hatırlıyor musun? Hani hepimiz ağzının içine bakardık. Sen söylerdin, biz gülerdik. Nasıl da buluverirdin hayatın inceliğini de hayran bırakırdın bizleri…

Terapi salonlarında en arka sıralarda oturan, o annenin acı dolu yüreğini gözlerinden okurduk da görmezden gelemezdik. Babacığının o vakur duruşundaki ihtişam yok muydu, önünde derin bir saygıyla eğiliverirdik. Durmadan düşünürdük ve fakat devamlı gülerdik.

Sen bizim bir tanemizdin be çocuk. İsyan etmeden aldın kanseri ayaklarına ve dans ettin gerçek anlamda… Kanserle savaşanların inadına…

“Neden ben?” demedin. İsyan etmedin. Ne iyi ettin Volkan’ım… Sen o sınavda on numaraydın.

Bu kanser, ders dolu bir şey… Hayatın anlamını orada anında yakalarsınız. Ki sıradan geçen yıllar boyu, içinden çıkamazsınız.

Yaşamın anlamı sağlıktır mesela, geçirilmiş kaliteli zamanlardır, sabırdır, yerinde biattır, sevginin kıymetini anlamaktır. Yücelere saygı duymaktır. Sığınmaktır. Oralara ulaşan ruhlardan olmaktır. Geceleri yalnız kaldığında ağlamaktır. Bedensel acıların dindiği anların tadını çıkarmaktır… Buzdolabından bir küçük lokmanın muzip hırsızı, hatta öyle bir bebek gibi olmaktır. Zayıf, ele avuca sığmaz, korkulu ve fakat geleceğe umutla bakmaktır. Bilime en az dua kadar yakın olmaktır. İnanmaktır. Doktorların, hemşirelerin kıymetini anlamaktır. Senin için koşturan herkes için, mesela hastabakıcılarına karşı insan olmaktır. Sevgiden dolup taşmaktır. Bazen pişman olmaktır. Büyük olmaktır. Daha gencecik yaşta toz zerresi kadar küçük olmaktır. Hala her şeye rağmen geleceği olmaktır. Geride kalanların gökyüzündeki kuşlar, denizlerdeki balıklar kadar çok olduğunu ama aslında günün birinde onların da yok olduğunu anlamaktır.

Kaderin ne demek olduğunu tam yüreğinden kavramaktır. Zamanı geldiğinde de vedalaşmaktır. Daha koyverip gitmeden, vedanın hüznünü derinden yaşamaktır, ayrılık acısına ağlamaktır, kendi ölümüne tanık olmaktır. Korkusuzca korkmaktır.

Kısacası Volkan olmaktır.

Sana binlerce teşekkür ederim dostum. Bana tüm bunları düşündürdüğün için, tarifsiz duygular yaşattığın için… Koca hayatın nasıl da ufaldığını gösterdiğin için. Abartısız ve gülerek geçebileceğini en büyük hocalardan daha ustaca anlatabildiğin için…

Seni çok sevmiştim. Seviyorum ve seveceğim.

Yolun aydınlık ve açık olsun…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler