Kişilik (personalite) bozuklukları

Kişilik (personalite) bozuklukları, psikiyatrinin ilginç konularından bir tanesidir. Kişilik, insanların olaylara verdiği özgün tepkilerin bütünü olarak karşımıza çıkan tablodur. İnsanların stres durumlarında geliştirdikleri savunma düzeneklerindeki farklılıklar kişilik farklılıklarını ortaya çıkarır.