Nostalji

Nostalji… Geçmiş yaşantılara dalmaktan zevk almak… Zaman zaman öğle yemeklerinde buluştuğumuz yaşlı bir grup dostum vardır. Hemen her toplantıda birimiz eksilir ve onun anısı tazelenir. Grup oldukça bilge insanlardan oluşur. Birçoğu ülke üst düzey yönetiminde yer almıştır. Kaybedilen dostun arkasından bir süreliğine ama geçici bir süreliğine nostalji yaşanır. Geçmişten söz ederler. Derler ki, “gelecek hesabı hafiften kapandı. Artık elimizde geçmişten başka az şey kaldı”. Ben ise aralarında görece genç bir doktor olarak onların geçmişten anlatırken duydukları hazzı teneffüs eder mutlu olurum. Sonra bir nedenle fark ederler ki, bilge insanlar deneyimleri ile ülke geleceğine ışık tutmakta, Varlıkları aşırı anlam taşımaktadır. Bu anımsamaya paralel olarak nostalji dozu azalır ve geleceğe, özellikle de ülke geleceğine dair derin muhabbetler açılır. Nostalji derken aklıma gelen ilk öykü bu oldu. Bir ikincisi ise çok sıkıntılı zamanlarımda çocukluk ve gençlik yıllarıma ait fotoğraflara bakmaktan duyduğum zevktir. Adeta tüm acılarımı unutturur o anlar. Hele bir de o anıları paylaşan bir sevgili dost varsa yanımda bir de beni dinliyorsa can kulağı ile değmeyin keyfime. Sizin aklınıza ne geldi? Bilmem ama anılarınız canlandıran müzik parçalarından söz eder gibisiniz. Demek nostalji antidepresan nitelikte bir duygusal durum. Genelde beyinde amigdala hipokampüs gibi hafıza ilgili alanların üstlendiği bir işlev olduğu kanısındayım. “Benim de bir değerim var!” dersiniz. Peki ya buna ihtiyaç duyulmasına ne dersiniz? Bir depresyon hali yoksa antidepresan ne yapsın ki? Değil mi? Demek aşırı nostalji temelde bir depresyon göstergesi olsa gerek… Bir başka ifadeyle işe yaramazlık, geleceğin son bulması, her şeyin geçmişte aranması, yetersizlik hislerinin tavan yapması ile nostalji alakalı. Eğer geçmişte gözlenen şey şatafat ise hatta insan oraya saplanıp kalabilmektedir. Sanki geçmişte yaşanmış başarısız dönemler silinmiştir. Elbette insan geçmişiyle zamanda bir süreklilik arz eder. Orada meydana gelen kesintiler travmatik sayılabilir. Bu noktada yurt dışına göç edenlere de bir bakın! Kendisine gelecek vadeden bir ülkeye göç edilmişse, çok az insan geçmişine yani orijinal ülkesine geri dönmeyi yeğlemektedir. Hafiften nostalji ise geriye kalan depresyonu ört-bas etmektedir. Ama eğer bulunduğunuz anda ve yerde gelecek kaygısı artarsa nostaljik şiddetlenme ve geri göç eğilimi gözlenebilmekte. Demek nostaljinin ölçüsünde yaşandığı, depresyonun katlanılabilir seviyede olduğu, gelecek vadeden bir dünyada yaşamak çok güzeldir. Buna karşın geleceğin yok olduğu bir âlemde yaşamak, nostaljinin acı ile karışık gözyaşlarına gömülmekten başka nedir?

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler