Psikiyatride tanı ve tedavi

Psikiyatride tanı soyut bir durum gibi görünür ve salt klinik verilere dayanarak bir teşhise gidildiği düşünülebilir. Fakat günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle objektif bir takım tanı yöntemleriyle sonuca ulaşılabilmektedir. Özellikle EEG yöntemi ile psikiyatride çok önemli aşamalar kaydedilmiştir.