Psikosomatik hastalıklar

Psikosomatik hastalıklar; bedensel problemlerin davranış, duygu ve düşüncelere yansımaları; davranış, duygu ve düşünce problemlerinin de bedene yansımaları şeklinde açıklanabilir.