Şımarmak

Şımarmak… Düşünüyorum da çok önemli bir kavram olmasına rağmen, tarifi zor olduğu için olsa gerek, literatürde kendine maalesef yeterince yer bulamamaktadır. Ancak buna yakın bazı kavramlar yok değildir. Çocuk psikiyatristleri iyi bilir; “Sık sık hiddetlenme, sık sık tartışmaya girme, başkalarını kızdırma ve kışkırtma isteği, kendi yaptığı olumsuz davranışlar için başkalarını suçlama, kolay sinirlenme, kolay gücenme ve içerleme, kin ve intikam isteği, otorite kabul ettiklerinin isteklerini yerine getirmeme, karşı koyma…” şeklinde sayılan semptomlar “Oppositional Defiant Disorder” (ODD), Türkçesi “Karşı Gelme Bozukluğu” (KGB) olarak bilinen hastalığa tekabül eder. Biraz sonrası uyum bozukluğu ve nihayet Antisosyal Kişilik Bozukluğuna ilerler… Şımarıklık için birçok sebep olabilir. Mesela “erkek çocuk olmak” geri kalmış toplumlarda şımarmak için iyi bir nedendir. Kendi bencil (benmerkezci-egosantrik) duygularını çocuklara aktaran, onlar üzerinden tatmin olan, anne-baba, büyükbaba, büyükanne ve diğer insanların tutumları… Genetik faktörler, beyin işlev bozuklukları daha birçok faktör sayılabilir. Şımarık çocuğu terbiye etmezseniz, daha net bir ifade ile davranışlarına sınır koymazsanız geleceğin ciddi psikiyatrik hastalıklarının tohumunu ekmiş olursunuz.