Tarihte “Anlama”nın Önemi!

Bu kez bir psikiyatrist, bir hoca, bir baba, bir yurttaş sorumluluğu ile yazmak istiyorum. Ülkemizdeki duruma dair fikirlerimi aktaracak ve daha parlak fikirlere yol açmak isteyeceğim.

Hiç unutmam. Lise sondayım. Ankara’da… Tarihten neredeyse sınıfta kalacağım. Hoca, kitabı satır-satır ezberletiyor ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Nihayet son sınav ve olay “ölüm kalım” meselesi. Konu Osmanlı-Rus savaşları. Ezberlemeye uğraşıyorum. Bir türlü olmuyor. Aklımda kalmıyor. Sonunda kendi kendime; “Madem mecbursun bari zevk almaya çalış!” dediğimi hatırlıyorum. Öncelikle olayı bir anlamaya karar veriyorum. Kafamdan sıralıyorum. Mesele nedir? Hedef nedir? Neden savaşılıyor? Aktörler kimlerdir? vs… Sıralıyorum. Sonra eldeki kıt kanaat kaynaklardan, sorulara yanıt aramaya koyuluyorum. Ne yalan söyleyeyim zevk almaya başladığımı hatırlıyorum. Adeta fizikten aldığım zevke yakın bir şey…

Düşünsenize her şeyin bir sebebi var. Ve gelişmelere bakılırsa olay tam bir oyun. İçinde acıların da, sevinçlerin de dibine kadar yaşandığı, ilahi diyebileceğimiz bir oyun.

Uzun lafın kısası, olayı elden geldiğince ve o günkü materyallere ulaşma olanakları el verdiği ölçüde anladıkça ezberlemek sorun olmaktan çıkmıştı. Birtakım aktörler başka bazı aktörlerin oyuncağı olmuş, kendini vezir zannedenler aslen piyonmuş, geri planda her zaman ekonomik ve sonra da siyasal ve psikolojik çıkarlar varmış falan. Sonunda her şey herkesin malumu bir kaç basit kurgudan ibaretmiş. Nihayet sınıfı geçmiş ve babamdan kocaman bir aferin almıştım. Ne için mi? Anlamaya çalıştığım için. Sınıfı geçtiğim için değil. Ne güzel bir adamdı benim babam…

Günümüze geldiğimizde, halen benim için tarih bir süreç ve bir oyun meselesidir.

Bakıyorum da, gençler en ufak bir siyasal ve ekonomik sorun karşısında ümitsizliğe kapılıp ülkeyi terk etme noktasına dek gidebiliyorlar. Oysa anlamaya çalışsalar ve oyunu çözebilirseler ne büyük bir şevkle sorunları halletmeye yönelecekler.

Bu noktada psikoterapinin özüne değinmekte yarar var. Kısaca olay “anlamak”tan ibarettir.

Sonrası, olacakları kestirmek ve sabretmek, önlem almaya çalışmak vs. bir dizi olgun savunmayı beraberinde getirecektir. Ruhlar şenlenecek ve özgür hissedilecektir. Karanlık bitecek ve aydınlık belirecektir.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan olumsuzluklar doğrusu bende ciddi bir ümitsizlik yaratmadı. Yaratmıyor. Her şeyden önce güçlü bir devlet geleneğimiz olduğu açık. Nereden mi belli? Bir kuruşluk hesap için tonlarca bürokrasi ve kâğıt sarfiyatından belli… Bir kere, her şey kayıt altında ve hesabı tutulmakta. Devletin geleneksel gücüne ilişkin daha pek çok şey sıralayabilirim.

Kısacası, süperegoyla bir kere barışmak ve ona güvenmek gerekir.

Ancak, böyle bir devletin ordusu, yargısı, üniversitesi ve genel olarak tüm kurumları ne yazık ki, tarihte kısa sayılabilecek bir süre için, utanç içine sokulmuştur. Ta ki Genelkurmay Başkanı terörist ilan edilene dek…

Şimdi soruyorum; bu devlet, Cumhurbaşkanından en alt memuruna dek, refleksif bir şekilde, yaşanan tarihsel süreçte aktör olur mu? Olmaz mı?

Neden ve kimler devletimizi utanılacak noktalara itme cüretini göstermiştir? Buna ilişkin bilgiler sağır sultanın bile malumudur artık. Onun da geri planında yatan şeyler tümüyle uluslararası ekonomik ve siyasal nedenlere dayanmaktadır. Düşman bir yere dek süren başarısını insanoğlunun fıtratındaki hırs ve zayıflığa borçludur. Yapılanma, hırslı ve zayıf insanların iştahını kabartmış, makam ve servete ulaştırmıştır. Bu evrensel zaafın üstüne bir de dinin sağlıksız yorumu, 28 Şubat döneminin başarısız muhalefeti vs. eklenmiştir.

Peki, FETÖ neden çökmektedir? Buna cevap verirken öncelikle Cumhurbaşkanının, son çözümlemede, gösterdiği kararlılığa işaret etmekte yarar vardır. Gerisi Kurtuluş Savaşında Maraşlıların duruşunda gizlidir. Fransız işgaline karşı devlet büyüklerinin icazeti nedeniyle uzun süre sessiz kalan halk, bir gece ansızın düşmanı anasından doğduğuna pişman etmiş, atlarının nallarına keçe bağlayıp gece yarısı şehri terk etmek zorunda bırakmıştır. Demek Türk halkının kırmızı çizgileri vardır. O noktadan sonra hak, adalet, namus konularında artık kabadayıdır.

Anlaşılan uzun süre utanç içinde yaşayacak bir millet olmadığımız açıktır.

Şimdi sıralayalım, son yıllarda ülkemizde sorunlar vardır. Ana mesele olan FETÖ hallolana dek devlet refleksi devam edecektir. Yani önceliğe onu almaktadır.

Sonrasında ise, hırsa gem vuracak hukuk ve zaafa dur diyecek eğitim sistemlerinin ıslahı önceliklerdeki yerini alacaktır.

Sürecin son noktasında sağlıklı bir ekonomik düzen, uluslararası arenada belirlenecek gerçekçi bir pozisyon, iktidar ve muhalefet yapılanması ile ülkemiz düze çıkacaktır.

Özetle demem o ki, süperegomuzu temsil eden devlet kurumları darbe yese de güçlüdür. Kaotik durumlarda işin içinden çıkabilecek, tepkisel ve çocuksu olmayan, olgun ego savunmalarımız vardır. Karanlık dünyaların icabına bakacak yeterli sabır ve inancımızdan yana şüphemiz yoktur.

Ezcümle kaçmak değil, yeniden inşa için çarpışmak zamanıdır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler