Evde Tek Başına: Depresyon en çok yalnız yaşayan kişilerde ortaya çıkıyor

ScienceDaily, Mart. 23, 2012

ABD ve İngiltere’de yalnız yaşayan insanların sayısının son 30 yıl içinde iki katına çıktığı ve bu iki ülkede her üç kişiden birinin yalnız yaşadığı bildirildi. BMC Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, kişilerin antidepresan kullanıp kullanmadıkları ölçütüne göre, depresyon hastalığına yakalanma riskinin tek başına yaşayan kişilerde ailesiyle ya da bir toplulukla birlikte yaşayanlara göre yaklaşık %80 daha yüksek olduğu ortaya koydu.

Kadınlar için söz konusu risk artışının üçte birinin eğitimsizlik ve düşük gelir düzeyi gibi sosyodemografik etmenlerine bağlı olduğu bildirildi. Erkeklerde ise en önemli etmenlerin kötü iş ortamı, işyerinde ve özel hayatta destek azlığı ve ileri düzeyde alkol kullanımı olduğu ifade edildi.

Tek başına yaşama durumunun yaşlılarda ve boşanmış anne-babalarda ruh sağlığı sorunlarını artıran bir etmen olduğu bilinirken, çalışma yaşındaki bireylerde yalnız yaşamanın etkileri hakkındaki veriler yeterli düzeyde değildi. Finlandiya’da çalışma yaşındaki 3500 kadın ve erkeği 7 yıl süreyle izleyen araştırmacılar, bu kişilerdeki psikososyal, sosyodemografik ve sigara, aşırı alkol tüketimi ve düşük fiziksel aktivite gibi hastalık riski etmenlerini antidepresan kullanımı oranlaruyla karşılaştırdılar. Antidepresan kullanım durumuyla ilgili bilgi Ulusal Reçete Kayıt Merkezinden alındı.

Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitü’sünden Dr Laura Pulkki-Raback “Çalışmamız tek başına yaşayan bireylerde depresyon geçirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Genel olarak bakıldığında, tek başına yaşamanın depresyon geliştirme riskine etkisi erkek ve kadınlar arasında farklı bulunmadı. Kötü yaşam koşulları (özellikle kadınlarda) ve sosyal destek kaybı (özellikle erkeklerde) bu risk artışının en önemli unsurları olarak saptandı” şeklinde açıklama yaptı.

Pulki-Raback “…bu türden çalışmalar sıklıkla mevcut riski olduğundan daha az düzeyde saptama eğilimindedir. Zira riskin en yüksek düzeyde olduğu kişilerin izlem çalışmasını tamamlama olasılıkları diğerlerine göre daha az olasıdır.  Bu nedenle tedavi edilmeyen depresyonun sıklığını saptayamadık” diye konuştu.

Söz konusu araştırma, tek başına yaşayanlarda depresyon gelişme riskine ait bazı etmenleri tespit etmiş olsa da, risk durumunun %50’sinden fazlaı henüz açıklanamamış durumda. Araştırmacılar, bu durumun topluma yabancılaşma, güven eksikliği ve önemli yaşam olaylarından ortaya çıkan zorluklara bağlı olabileceğini bildirdiler. Bu nedenle, çalışma yaşındaki kişilerde depresyon sıklığının azaltılabilmesi amacıyla tüm bu etmenlere yönelik sosyal girişimlere ağırlık verilmesi yararlı olacaktır.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler