Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı) ve tedavisi

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin rahatsız edici düzeyde bir takım düşünce, dürtü ve imajlarla meşgul olması halidir. Obsesif-Kompulsif Bozukluk tedavisinde antiobsesif ilaçlar, gerekirse (iç görü yoksunluğu gibi durumlarda) antipsikotiklerle kombinasyon ve hatta cerrahi girişim ve kogntif davranışçı terapi önemli yer alırlar.