Savaşın psikolojik boyutu

Son zamanlarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde artış gösteren iç savaşlar ve sonrasında dışarıdan yapılan müdahaleler vatandaşların üzerinde birçok olumsuz etki bırakıyor. Bu olumsuzlukların başında şüphecilik, güven azalması, çökkünlük, isteksizlik, depresyon, intihar düşüncesi geliyor.