Anne Baba Tutumları ve Alkol Kullanımı

Uyumsuz Mükemmeliyetçiliği Teşvik Eden Otoriter Annelik Sebebiyle Yaşanması Muhtemel Alkol Problemleri

Bağımlılık Davranışı Raporlarında yayımlanan yeni bir araştırma, mükemmeliyetçilik konusuna ve ebeveynliğin alkolle bağlantılı problemlere ne şekilde yol açtığına ışık tutuyor.  Çalışmada, babalardan ziyade annelerin sergilediği otoriter ebeveynliğin, mükemmeliyetçiliğin farklı yönleriyle bağlantılı olduğu ve bunların alkol kullanımını dolaylı yoldan etkilemesinin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Arizona State Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktorluk görevini sürdüren ve aynı zamanda söz konusu araştırmanın yazarı olan Julie A. Patock-Peckham, “Bu modelin ilham kaynağı, eskiden laboratuvarımda çalışan bir dizi aşırı mükemmeliyetçi bireydi. Teknik yeteneği yüksek olan öğrencilerimin alkol kullanım bozuklukları geliştirdiğine ve alkol bağımlılıklarının nüksettiğine dair gözlemlerimin ardından, bu konuya ilgi duymaya başlamıştım” diyor ve ekliyor:

“Bu öğrenciler, başkalarının kendileri hakkındaki görüşlerini fazlasıyla saplantı haline getirmiş ve hatta yazım şekillerine ilişkin geri bildirimlerden bile korkar hale gelmişti. Psikoloji alanında, bilim insanlarının, çalışmalarının başkaları tarafından düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi konusunda rahat olması şarttır. Özellikle bir öğrenci, mükemmel bir şekilde yapamayacağı korkusuyla, başkalarının önünde sunum gerçekleştiremiyordu.”

“Görünüşe göre bu öğrenciler, her zaman mükemmel olmama konusunda daha rahat bir tavır sergileyen öğrencilere kıyasla, hayatla ilgili sorunlarıyla başa çıkmak için daha yüksek oranda alkol kullanıyordu”.

Aynı zamanda Social Addictions Impulse Lab’in (Sosyal Bağımlılıklar Dürtüsü Laboratuvarı) direktörü de olan Patock-Peckam, yaptığı açıklamada “Alkol tüketim alışkanlıklarının dolaylı sebepleri olarak ebeveynlik tarzlarının kullanıldığı çalışmaları sıkça gerçekleştirmiş birisi olarak, uyumsuz mükemmeliyetçiliğin ne tür ebeveynlik tarzlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etmek istedim” diyor.

419 üniversite öğrencisinin yer aldığı bir araştırma, ebeveynlik tarzları, depresif belirtiler ve alkolle bağlantılı problemler arasında karmaşık bir bağlantıyı ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, anneleri daha otoriter davranan katılımcıların, uyumsuzluk olarak da bilinen olumsuz bir mükemmeliyetçilik özelliğini daha yüksek seviyelerde gösterme eğiliminde olduğunu ve bunun da artış gösteren depresif belirtilerle bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Patock-Peckham, yaptığı açıklamada “Düzenli olmaya dair yüksek standartlar ve ihtiyaçlar gibi olumlu mükemmeliyetçilik türlerin yanı sıra, ideal benlik ve esas benlik arasındaki mesafeyi tanımlayan çelişki gibi uyumsuz mükemmeliyetçilik türleri de vardır” diyor.

Mükemmeliyetçilik çelişkisi, hem daha depresif belirtiler hem de alkol problemleriyle doğrudan ilişkilendirildi.  Bu sırada, artış gösteren depresif belirtiler de alkol tüketimine dair öz tedavi güdüleriyle ilişkilendirilmiş olup, hem daha fazla alkol tüketimine hem de alkol sorunlarına yol açtığı bulundu.

Şaşırtıcı bir şekilde, daha otoriter bir babaya sahip olmak, tam tersi bir sonuca yol açıyormuş gibi görünüyordu.  Patock-Peckham, PsyPost’a verdiği demeçte, araştırmacıların, yaptıkları çalışmada “Otoriter babalar, esasen, çocuklarında yüksek standartlar oluşmasına önayak oluyor, bu da depresyona ve öz tedavi amacıyla alkol kullanılmasına karşı koruyucu bir bağ niteliği taşıyor

Babaların talep ettiği itaatkârlığın, anneler tarafından istenen itaatkârlıktan farklı bir işleve sahip olduğuna dair yalnızca tahminde bulunabiliyoruz. Bu durum, kurallar katı olsa da babaların çocukları için kural koymaları, bir tür alaka gösterme gibi algılanabiliyor” dediklerini iletiyor.

Annelerin sergilediği otoriter ebeveynliğin, buyurucu anneliğe kıyasla, daha az alkol kullanımıyla ilişkilendirildiği ortaya çıktı.  Buyurucu ebeveynlik, herhangi bir sıcaklık gösterilmeksizin katı kurallarla şekillenirken, otoriter ebeveynlik de açık kuralların bulunduğu sıcak davranışlarla şekillenir.

Hem anneler hem de babalardaki otoriter ebeveynlik, yüksek standartlarda artışa önayak olmuştur.

Patock-Peckham, “Bu, bazı insanların hayattaki sorunlar ve üzüntülerle başa çıkmak için alkolü seçmesinin nedenlerine ilişkin olası açıklamaya istinaden yalnızca bir keşif aşamasından ibarettir. Birtakım uzun çalışmalar da dâhil olmak üzere, bu konu hakkında yapılması gereken daha çok işimiz var. Ayrıca, alkol kullanım güdülerinin tümünü inceleyen, mükemmeliyetçilik odaklı bir çalışmayı görmeyi de çok isterim” diyor ve ekliyor:

“Mükemmeliyetçilik, sağlık ve refah temelli sonuçlar düşünüldüğünde, üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmamış bir alan.”

“Yüksek standartların pozitif sonuçlarla bir bağlantısı olsa da başkalarının gözünde mükemmel olma ihtiyacını hissetmek, sağlığınız için gerçekten zararlı olabilir.  Mükemmeliyetçilik çelişkisini yüceltmekle iftihar etmeyi bırakmalıyız.  Ara sıra aptalca görünmekten korkmuş olsalardı, bilim dünyasında hiç kimse gerçekten eşine rastlanmamış, yenilikçi ve heyecan verici şeyler yapamazdı.”

“Ebeveynlik ve içki alışkanlığı sonuçları arasındaki bağların aracıları olarak mükemmeliyetçilik ve öz tedavi” isimli çalışma, J.A. Patock-Peckham ve W.R.  Corbin tarafından kaleme alınmıştır.

KAYNAK:
Authoritarian mothering may indirectly contribute to alcohol problems by fostering maladaptive perfectionism

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler