Anne Baba Tutumları ve Alkol Kullanımı

Uyumsuz Mükemmeliyetçiliği Teşvik Eden Otoriter Annelik Sebebiyle Yaşanması Muhtemel Alkol Problemleri

Bağımlılık Davranışı Raporlarında yayımlanan yeni bir araştırma, mükemmeliyetçilik konusuna ve ebeveynliğin alkolle bağlantılı problemlere ne şekilde yol açtığına ışık tutuyor.  Çalışmada, babalardan ziyade annelerin sergilediği otoriter ebeveynliğin, mükemmeliyetçiliğin farklı yönleriyle bağlantılı olduğu ve bunların alkol kullanımını dolaylı yoldan etkilemesinin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Arizona State Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktorluk görevini sürdüren ve aynı zamanda söz konusu araştırmanın yazarı olan Julie A. Patock-Peckham, “Bu modelin ilham kaynağı, eskiden laboratuvarımda çalışan bir dizi aşırı mükemmeliyetçi bireydi. Teknik yeteneği yüksek olan öğrencilerimin alkol kullanım bozuklukları geliştirdiğine ve alkol bağımlılıklarının nüksettiğine dair gözlemlerimin ardından, bu konuya ilgi duymaya başlamıştım” diyor ve ekliyor:

“Bu öğrenciler, başkalarının kendileri hakkındaki görüşlerini fazlasıyla saplantı haline getirmiş ve hatta yazım şekillerine ilişkin geri bildirimlerden bile korkar hale gelmişti. Psikoloji alanında, bilim insanlarının, çalışmalarının başkaları tarafından düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi konusunda rahat olması şarttır. Özellikle bir öğrenci, mükemmel bir şekilde yapamayacağı korkusuyla, başkalarının önünde sunum gerçekleştiremiyordu.”

“Görünüşe göre bu öğrenciler, her zaman mükemmel olmama konusunda daha rahat bir tavır sergileyen öğrencilere kıyasla, hayatla ilgili sorunlarıyla başa çıkmak için daha yüksek oranda alkol kullanıyordu”.

Aynı zamanda Social Addictions Impulse Lab’in (Sosyal Bağımlılıklar Dürtüsü Laboratuvarı) direktörü de olan Patock-Peckam, yaptığı açıklamada “Alkol tüketim alışkanlıklarının dolaylı sebepleri olarak ebeveynlik tarzlarının kullanıldığı çalışmaları sıkça gerçekleştirmiş birisi olarak, uyumsuz mükemmeliyetçiliğin ne tür ebeveynlik tarzlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etmek istedim” diyor.

419 üniversite öğrencisinin yer aldığı bir araştırma, ebeveynlik tarzları, depresif belirtiler ve alkolle bağlantılı problemler arasında karmaşık bir bağlantıyı ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, anneleri daha otoriter davranan katılımcıların, uyumsuzluk olarak da bilinen olumsuz bir mükemmeliyetçilik özelliğini daha yüksek seviyelerde gösterme eğiliminde olduğunu ve bunun da artış gösteren depresif belirtilerle bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Patock-Peckham, yaptığı açıklamada “Düzenli olmaya dair yüksek standartlar ve ihtiyaçlar gibi olumlu mükemmeliyetçilik türlerin yanı sıra, ideal benlik ve esas benlik arasındaki mesafeyi tanımlayan çelişki gibi uyumsuz mükemmeliyetçilik türleri de vardır” diyor.

Mükemmeliyetçilik çelişkisi, hem daha depresif belirtiler hem de alkol problemleriyle doğrudan ilişkilendirildi.  Bu sırada, artış gösteren depresif belirtiler de alkol tüketimine dair öz tedavi güdüleriyle ilişkilendirilmiş olup, hem daha fazla alkol tüketimine hem de alkol sorunlarına yol açtığı bulundu.

Şaşırtıcı bir şekilde, daha otoriter bir babaya sahip olmak, tam tersi bir sonuca yol açıyormuş gibi görünüyordu.  Patock-Peckham, PsyPost’a verdiği demeçte, araştırmacıların, yaptıkları çalışmada “Otoriter babalar, esasen, çocuklarında yüksek standartlar oluşmasına önayak oluyor, bu da depresyona ve öz tedavi amacıyla alkol kullanılmasına karşı koruyucu bir bağ niteliği taşıyor

Babaların talep ettiği itaatkârlığın, anneler tarafından istenen itaatkârlıktan farklı bir işleve sahip olduğuna dair yalnızca tahminde bulunabiliyoruz. Bu durum, kurallar katı olsa da babaların çocukları için kural koymaları, bir tür alaka gösterme gibi algılanabiliyor” dediklerini iletiyor.

Annelerin sergilediği otoriter ebeveynliğin, buyurucu anneliğe kıyasla, daha az alkol kullanımıyla ilişkilendirildiği ortaya çıktı.  Buyurucu ebeveynlik, herhangi bir sıcaklık gösterilmeksizin katı kurallarla şekillenirken, otoriter ebeveynlik de açık kuralların bulunduğu sıcak davranışlarla şekillenir.

Hem anneler hem de babalardaki otoriter ebeveynlik, yüksek standartlarda artışa önayak olmuştur.

Patock-Peckham, “Bu, bazı insanların hayattaki sorunlar ve üzüntülerle başa çıkmak için alkolü seçmesinin nedenlerine ilişkin olası açıklamaya istinaden yalnızca bir keşif aşamasından ibarettir. Birtakım uzun çalışmalar da dâhil olmak üzere, bu konu hakkında yapılması gereken daha çok işimiz var. Ayrıca, alkol kullanım güdülerinin tümünü inceleyen, mükemmeliyetçilik odaklı bir çalışmayı görmeyi de çok isterim” diyor ve ekliyor:

“Mükemmeliyetçilik, sağlık ve refah temelli sonuçlar düşünüldüğünde, üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmamış bir alan.”

“Yüksek standartların pozitif sonuçlarla bir bağlantısı olsa da başkalarının gözünde mükemmel olma ihtiyacını hissetmek, sağlığınız için gerçekten zararlı olabilir.  Mükemmeliyetçilik çelişkisini yüceltmekle iftihar etmeyi bırakmalıyız.  Ara sıra aptalca görünmekten korkmuş olsalardı, bilim dünyasında hiç kimse gerçekten eşine rastlanmamış, yenilikçi ve heyecan verici şeyler yapamazdı.”

“Ebeveynlik ve içki alışkanlığı sonuçları arasındaki bağların aracıları olarak mükemmeliyetçilik ve öz tedavi” isimli çalışma, J.A. Patock-Peckham ve W.R.  Corbin tarafından kaleme alınmıştır.

KAYNAK:
Authoritarian mothering may indirectly contribute to alcohol problems by fostering maladaptive perfectionism

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler