Beyin ve Koronavirüs

Beyin ve Koronavirüs

Değişen mental durum ve felç, koronavirüs enfeksiyonu ile ilişkili en yaygın nörolojik semptomlardır. “Bugüne kadar COVID-19 hastalarında nörolojik semptomları ve nörogörüntüleme özelliklerini karakterize eden literatürdeki en büyük ve ilk çalışma bu olmuştur.” diye açıklamada bulunan araştırmanın yazarı Dr. Abdelkader Mahammedi “Yeni keşfedilen kalıplar, doktorların COVID-19 ile ilişkileri daha iyi ve daha erken tanımalarına ve muhtemelen daha erken müdahaleler yapmalarına yardımcı olabilir.” diye de ekliyor.

Araştırmacılar İtalya’daki üç büyük kurumdan (Brescia Üniversitesi, Brescia; Doğu Piedmont Üniversitesi, Novara; ve Sassari Üniversitesi, Sassari) gelen hastalarda nörolojik semptomları ve görüntüleme bulgularını araştırdı. İtalya, COVID-19’un yayılmasının ikinci merkeziydi ve bu da 30.000’den fazla ölümle sonuçlandı.

Çalışma, 29 Şubat ile 4 Nisan arasında doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olan 725 hastanede yatan hastanın görüntülerini içeriyordu. Bunlardan 108’inde (%15) ciddi nörolojik semptomlar vardı ve beyin veya omurga görüntüleme yapıldı. Hastaların çoğunda (%99) beyin BT taraması,%16’sında baş ve boyun BT görüntülemesi ve %18’inde MRI yapıldı.

Araştırmacılar, hastaların en yaygın nörolojik semptomlar olan; %59’unda mental durumun değiştiğini ve %31’inin inme yaşadığını bildirdiler. Hastalarda bu semptomların yanı sıra baş ağrısı (%12), nöbet (%9) ve baş dönmesi (%4) görülmüştür.

“Bu 108 hastanın %31 veya %29’unun geçmişte bilinen tıbbi geçmişi yoktu. Bunlardan 16 ila 62 yaşları arasındaki, 10 kişide inme ve ikisinde beyin kanaması vardı. Bu hastaların yetmiş birinde ( %66’sında) beyin BT’si ile ilgili hiçbir bulgu yoktu, bunlardan 7’si (%35) MRI’da anormallik gösterdi.” diyen Mahammedi değişen mental durumun yaşlı erişkinlerde daha yaygın olduğunu da ekliyor.

Sonuçlar, COVID-19’lu hastaların nörogörüntüleme özelliklerinin değiştiğini ve değişen mental durumun ve inmenin hastalarda en yaygın olduğunu gösterirken, Mahammedi bu çalışmanın aranan diğer koşulların olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu konunun kesinlikle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Abdelkader Mahammedi “Şu anda, COVID-19 hastalarında nörolojik semptomlar hakkında, kritik hastalıklardan mı yoksa SARS-CoV-2’nin doğrudan merkezi sinir sistemi istilasından mı kaynaklandığı konusunda çok az fikre sahibiz. Bu konuda daha fazla çalışmanın ipuçlarını ortaya çıkarmada ve hastalar için daha iyi müdahaleler sağlamada yardımcı olacağını umuyoruz.” diyor.

KAYNAK:
– “Imaging in Neurological Disease of Hospitalized COVID-19 Patients: An Italian Multicenter Retrospective Observational Study” by Abdelkader Mahammedi et al. Radiology DOI: 10.1148/radiol.2020201933
– Study uncovers clues to COVID-19 in the brain, Neuroscience News