Çığlık Terapisi

Çığlık Terapisi

ABD’de her yıl 40 milyon yetişkin Kaygı Bozukluğu tanısı almaktadır. Kaygı Bozukluklarının sağaltımı için terapilerin, egzersiz programlarının ve tedavilerin çeşitliliği gün geçtikçe artmaktadır. Çığlık terapisi de bunlardan bir tanesidir.

Çığlık terapisi tam olarak ilk aklınıza gelen şeydir; tam anlamıyla çığlık atmayı içerir. Çığlık terapisinde anahtar nokta; öfkemizi anlamak ve bu öfkeyi ifade etmenin sağlıklı yollarını öğrenmektir.

Psikoterapist Dr. Arthur Janov tarafından kurulan Çığlık Terapisi ya da Primal Terapi, çığlık atmanın stresi azaltmaya yardımcı olabileceği fikrine dayanıyor. Terapi kabaca stresi serbest bırakmak ve bunun üzerinde çalışmak olarak açıklanıyor.

Çığlık atmak anksiyeteyi tedavi etmekte faydalı olabilir mi?

Teorik olarak, çığlık atmak terapötik olabilir. Thompson, korkutularak susturulmuş çocuklar, suistimal edildiğinde yardım isteyemeyen aile içi şiddet mağdurları, zorbalık çekenler, yas sürecinde olanlar veya depresyon ve endişe hastalığı olanlar için ‘çığlık terapisi’  veya ‘primal terapi’ nin terapötik olarak faydalı olabileceğini ifade ediyor.

Psikoterapist ve ilişki danışmanı Gin Love Thompson bu terapi şeklinin, kişilerin negatif duygular ile bağlantı kurarak çığlık atmalarının ya da kum torbası gibi güvenli bir nesneye vurarak duygularını yönetebilmelerinin onları rahatlattığını ifade ediyor. Porter çığlık terapisinin, deneyimli bir psikolog tarafından yürütülen bütüncül tedavinin bir parçası olarak, baskılanmış duygulara erişmenin yararlı bir yolu olabileceğini söylüyor.

Thomson ise bu terapiyi bütüncül bir terapide önleyici tedavi olarak kullanıyor; Danışanlarına, güvenlik ve hayatta kalma duygumuzla ilişkili olduğu belirtilen kök çakrasında bastırılmış olan enerjiyi salmalarını öğretiyor: Danışanların, ayaklarını ayrı tutarak çömelme hareketini yaparken kontrollü bir şekilde enerjiyi yüksek sesle dışarı atmalarını sağlıyor (Non-Yogi’nin 7 Çakra için Rehberi).  Thompson, insanları bu konuda profesyonel rehberlik almaları konusunda teşvik ediyor..

Ancak çığlık terapisi tek başına endişe duygusunu azaltmanın ya da baskılanmış bir duygu ile baş etmenin yolu değildir. Ayrıca uzmanlar desteksiz ve hazırlıksız yapılan çığlık terapisinin ses tellerine hasar verebileceği ve bunun gibi birçok olumsuz duruma sebep olabileceği konusunda uyarıyor: Danışana, karşılaştığı olumsuz durumla baş etmesi için terapiye başlamadan önce başa çıkma yöntemleri öğretilmelidir. Danışan hazır olmadan önce terapiye başlanırsa veya terapi kötü yönetilirse danışan psikolojik olarak zarar görebilir. Öfkeyi ve hayal kırıklığını ifade etmenin bir yolu olarak çığlık atmak, etrafınızdakiler için potansiyel olarak yıkıcı ve hatta suistimal edici olabilir.

Kaynak: https://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/does-scream-therapy-anxiety-really-work

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler