Cinsiyet Farklılıkları Evlilik Doyumunu Etkiliyor mu?

Cinsel ilişki evlilik için önemlidir ancak zaman içinde eşlerin seks arzusunda azalma yaşanabilir ve bu durumun birçok nedeni vardır. Cinsel arzudaki herhangi bir azalmanın oranları erkekler ve kadınlar için farklı olabilir.

Yeni evli çiftlerin kadın ve erkek üyelerinin cinsel isteklerde farklı değişim oranları yaşayıp yaşamadıklarını, çocuk sahibi olmanın böyle bir değişikliği etkileyip etkilemediğini ve bu tür değişikliklerin evlilik tatmini açısından bir etkisi olup olmadığını test etmek için uzun süren iki çalışma yapıldı. Her iki çalışmada da, eşlerin cinsel istek, evlilik doyumu ve doğum hakkındaki düşünceleri ile ilgili çok sayıda bilgi alınmıştır. Sonuçlar, kadınların cinsel arzusunun zaman içinde erkeklerin cinsel arzusundan daha hızlı bir şekilde azaldığını ve ancak bunun ortalamanın altına düşmediğini göstermiştir.

Ayrıca, çocuk doğumunun, tamamen olmasa da, kadınların cinsel arzusunu düşürdüğünü fakat erkeklerin bu durumdan etkilemediğini gösteriyor. Son olarak, kadınlarda azalan ancak erkeklerde değişmeyen cinsel isteğin her iki tarafta evlilik doyumunda azalma yaratabileceği tahmin edilmektedir. Bu etkenler, ebeveynlikten kaynaklanan stres de dahil olmak üzere, depresif belirtileri ve stresi yaratmaktadır. Mevcut bulgular, cinsel arzudaki cinsiyet farklılıklarının evlilik uyuşmazlığının bir kaynağı olduğunu gösteriyor.

Kaynak:
McNulty, J. K., Maxwell, J. A., Meltzer, A. L., & Baumeister, R. F. (2019). Sex-Differentiated Changes in Sexual Desire Predict Marital Dissatisfaction. Archives of Sexual Behavior, 1-17.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler