COVID-19 Karantinası Sırasında Kişilerarası Şiddet

COVID-19 Karantinası Sırasında Kişilerarası Şiddet

COVID-19 nedeniyle uygulanan karantinanın aile içi şiddet mağdurları için tehlikeli olma riski vardır. Daha önce yakın partner şiddetine maruz kalmış olan kişiler, ruhsal sağlık ve fiziksel sağlık durumundan risk altındadırlar.

Yakın partner şiddeti, fiziksel veya cinsel şiddet, duygusal istismar ve takip edilme olarak tanımlanmaktadır. Covid-19 bireylerin aile içi dinamiklerini değiştirmektedir; ne kadar süreceği belli olmayan kriz durumunun kontrol altına alınması ve yönetilmesi için katı kuralların uygulanması, aile içinde bazı kritik meselelere ve gerilimlere neden olabilmektedir.

Coronavirus (COVID-19) pandemisine bağlı karantina sırasında yakın partner şiddeti mağdurlarının bütün gün yardımdan uzak halde şiddet uygulayan partnerleri ile birlikte kalmaları gerekmektedir. Bu durum aile içi cinayetlerin, intiharların veya çocuklara yönelik sapkın davranışların yaşanması ihtimalini arttırmaktadır.

Psikiyatrik bozukluklar, madde bağımlılığı ebeveyn sorunlarıyla bir araya geldiğinde aile içi şiddet uygulama ve sürdürme olasılığı artmakta, ebeveyn problemleri çocukların ihtiyaçlarını karşılamayı zorlaştırmaktadır. Hayal kırıklığı ve ajitasyon duyguları nedeniyle ortaya çıkan saldırganlık, travma ve şiddetin nesiller arası aktarımına neden olmaktadır.

COVID-19 salgınıyla beraber insanlar, görünmez ve karanlık bir düşman karşısında aciz olma deneyimini yaşadı. Özellikle COVID-19’un ortaya çıkması, kriz durumlarını yönetmek, aile içi şiddet eylemlerini ve istismarı önlemeye çalışmak için uzaktan danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerine ihtiyacı zorunlu kılmaktadır.

KAYNAK:
Mazza, M., Marano, G., Lai, C., Janiri, L., & Sani, G. (2020). DANGER IN DANGER: INTERPERSONAL VIOLENCE DURING COVID-19 QUARANTINE. Psychiatry Research, 113046. doi:10.1016/j.psychres.2020.113046