COVID-19 Salgını ve Ruh Sağlığı

COVID-19 Salgını ve Ruh Sağlığı

Nedeni bilinmeyen bir akut solunum yolu hastalığı olan COVID-19’un  (2019-nCoV), Aralık 2019’da Wuhan’da meydana geldiği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart’ta, COVID-19 virüsünün dünya çapında giderek daha fazla yayılmasıyla beraber durumu “salgın” olarak nitelendirdi.

Çin, Aralık 2019’dan bu yana COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenen ülkeler arasında. Çin halkının ruh sağlığı yükünü değerlendirmeyi hedefleyen bir çalışmada web tabanlı bir anket kullanarak, 7.236 gönüllüden demografik bilgiler, COVID-19 ile ilgili bilgiler, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), depresif belirtiler ve uyku kalitesi ile ilgili veriler toplanmıştır.

Halkın genel YAB prevalansı, depresif belirtiler ve uyku kalitesi sırasıyla % 35.1, % 20.1 ve % 18.2 bulunmuştur. Gençler, yaşlılara göre önemli ölçüde daha yüksek YAB ve depresif semptom prevalansı bildirmişlerdir.

Diğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında, sağlık çalışanlarının düşük uyku kalitesi açısından yüksek risk altında olduğu görülmüştür. Ayrıca yaşın (<35 yaş) ve COVID-19’a odaklanmak için harcanan zamanın (günde ≥ 3 saat) YAB ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında halkın büyük bir ruh sağlığı yükünün olduğunu belirlemiştir. Sonuç olarak salgın potansiyelinin olduğu ve yaşamı tehdit eden hastalıklar için; psikolojik sağlığın sürekli takibi, psikiyatrik ve psikolojik hastalıklarda erken teşhis ve müdahalelerinin oluşturulması dünya çapındaki hazırlık çabalarının bir parçası olarak rutin hale gelmelidir.

KAYNAK:
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research, 112954.