COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

Koronavirus pandemisinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri psikiyatri alanında yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. Sosyal mesafe politikaları ve finansal belirsizliğin kişisel sağlık, aile ve arkadaş ilişkileri üzerinde olumsuz ruhsal etkileri olduğunu biliyoruz. Bu durum toplumsal uyum sorunlarına ve toplum kaygısındaki küresel artışa neden olabiliyor; ruh sağlığı hizmetlerine olan talepleri arttırabiliyor.

Afetlerin mevcut ruhsal sağlık problemlerini daha da kötüleştirdiğini zaten biliyoruz. Covid-19 salgını sürecinde okulların kapanması, karantinaya girmek, finansal ve mesleki belirsizlikler ruhsal problemler ile ilişkili ciddi stres yaratan durumlardır. Koşulları şu anda stabil olanlar da dahil olmak üzere bazı hastaların semptom alevlenmesi veya nüks riski daha yüksek olabilir. Herhangi bir ruh sağlığı problemi olmayan bazı kişiler de ruh sağlığı problemi riski altında olabilir. Bu yüksek risk döneminde, özellikle klinik risk altındaki hastalar için bazı hizmetler durdurulduğunda, yatan hasta yatakları dolu olduğunda ve fiziksel aktivite, uyku, sosyal etkileşimler gibi rutinler bozulduğunda benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturuyor.

Telesağlık hizmeti geçmişte bölgesel felaketler nedeniyle uygulanmıştır. Ancak Covid-19 pandemisinin küresel etkileri, telesağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının acil önemini hatırlatmıştır. Önceki felaketlerin daha sınırlı ve bölgesel olması kısa ve odaklanmış bir telesağlık müdahalesini yeterli kılabiliyorken bugün durum daha farklıdır.

Özellikle klinisyenlerin eğitimi birincil ihtiyaçtır. Hizmet verecek kişilerin dijital literatür ve acil müdahale ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri edinmesi, teknolojik cihazlar aracılığıyla hastalara tam kapasite hizmet sunulmasına olanak sağlar. Her ne kadar dijital olanaklar hızla yaygınlaşıyor olsa da, kırsal alanlarda yaşayanlar, daha düşük gelir ve eğitim düzeyinde olanlar, zihinsel engelli hastalar ve yaşlılar için telesağlık hizmeti yeniden ele alınmalı ve yapılandırılmalıdır.

Bugün Covid-19 gelişmiş hizmet ihtiyaçlarını doğurmuş olsa da,  hastalara doğru ve yeterli hizmetin sunulması için uygulanabilir ve yapılandırılmış ortak çalışmalara her zaman gereksinim vardır.

KAYNAK:
– Torous, J., & Wykes, T. (2020). Opportunities From the Coronavirus Disease 2019 Pandemic for Transforming Psychiatric Care With Telehealth. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.1640