Her ikisi de kırmızı…

Arkadaşımla MSN’de sohbet ediyoruz:
Bir vazo içinde 9 gül sipariş etmiş. Kırmızı güller…
Farklı bir kentte yaşayan başka bir arkadaşının düğünü için…
-Aaaa, ne güzel, diyorum. Görünce ne çok sevinecek…

Ama içimde bir yerlerde hüzün var… Çünkü ben de Cuma günü bir arkadaşım için karanfil alacağım; kırmızı karanfiller… Fakat benim arkadaşım o kırmızı karanfilleri görünce gülümseyemeyecek…

Size daha önceden anlattım belki…
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bir psikiyatrist var: Prof. Dr. Kemal Arıkan.
O, çok farklı, özel bir insan…

Kemal Hoca, bir gün kemik iliği transplantasyon ünitesindeki hastalara konsültasyona gidiyor. (Bilmeyenler için küçük bir not: Lösemi hastalarına kemik iliği nakli yapılan bölüm.)
Hastaların özel sağlık durumları nedeniyle, bu bölüm, aşırı derecede hijyenik olmak zorunda.
Yoğun bakım ünitesindeki o izole yaşamı bir düşünün: Bir yandan hastalığınızın psikolojik ağırlığı, bir yandan yapayalnız olma düşüncesi…

Kemal hoca kararını veriyor.
-Bu hastalara yönelik bir terapi grubu oluşturmalıyım…
Oluşturuyor da…
Fakat, bu da yeterli gelmiyor Kemal hocaya…
Bu kez, diğer kanser hastalarının da psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu, onlar için de bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor.
Onlar için de ayrı bir terapi grubu oluşturuyor.
Zamanla, her iki grubu bir araya getirmeyi başarıyor.

Tam üç yıldır, her Cuma günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kanser hastaları bir araya gelerek yaşadıkları süreci, korkularını, beklentilerini, sağlıklı insanlarla paylaşamadıklarını, kısacası yüreklerine hapsettikleri çığlıklarını paylaşıyorlar.
Çoğu kez, geceleri herkes uyuduktan sonra, karanlığa gizledikleri gözyaşlarını; kendileriyle aynı kaderi paylaşan diğer dostlarının yanında, bu kez günün aydınlığında akıtıyorlar…
Ama her hafta Cuma günleri, terapi seansı sona erdiğinde sıcacık bir dostluk, paylaşım ve yüreklerde azalan kaygıyla ve de yüzlerinde kocaman bir gülümseyişle ayrılıyorlar…

Gruba katılabilmenin tek koşulu ise mektup yazmak…
Evet yanlış anlamadınız…
Bir psikiyatrik terapi seansının hasta başına 150-300 YTL arasında değiştiği Türkiye’de hiçbir şekilde ücret ödenmiyor Kemal Hoca’nın grup terapisinde…
Hastalar sadece ve sadece bir hafta boyunca hissettiklerini, yaşadıklarını yazıyor ve gruptaki diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Ve bu hafta…
Evet, bu hafta biraz farklı olacak… Bu kez ellerimizde kırmızı karanfillerle katılacağız terapiye…
Ve yeniden ıslak gözlerle…
Üç yıldır terapi odasında, hep aynı köşede, duvarın yanı başındaki sandalyede oturan sevgili dostumuzu, Emriye’yi anacağız.
Her şeye rağmen yüzünden gülümseyişini, en umutsuz anlarında bile gözlerindeki sevgi pırıltısını kaybetmeyen güzel dostumuzu…

Önceki gün aramızdan ayrıldı Emriye…
Geriye yüreklerimizde buruk bir acı ve mektuplarını bırakarak…
Cuma günü önce kırmızı karanfillerimizi bırakacağız dostumuzun sandalyesine… Hala oradaymış gibi…
Yanımızda, yanı başımızda…
Ardından bize yazdığı mektuplarını okuyacağız…
-Seni seviyoruz ve hiç unutmayacağız, diyeceğiz…

(Küçük bir not: Yaşamda her duygunun rengi vardır. Umudun, umutsuzluğun, dostluğun, düşmanlığın, sevginin, öfkenin, aşkın, acının, hüznün…
En güzel rengin dostluk olduğuna inanırım: İster kırmızı gülle dile getirin, ister kırmızı karanfille…
Yeter ki, dostluğun rengini unutmayın ve dostlarınızı…)

Sevgiyle ve daima dostlukla kalın…

Sibel Kalaycı’nın 18 Aralık 2006 tarihli yazısı…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler