İki Damla Göz Yaşı

Babası intihar ettiğinde henüz dört yaşındaydı. Annesinin kendisini terk etmesi fazla uzun sürmedi. O günlerde, yoksul mu yoksul dedeciği sahip çıkmıştı. Ancak ak sakallı dede maddi zorluklara fazla dayanamamış, sevgili torununu İstanbul’da yaşayan oğluna yollamak zorunda kalmıştı. Yani beş yaşındaki erkek çocuğun amcasına…

Otobüs garında nur yüzlü dede onu yolcu ederken; “Seni uzak ellere yolluyorum ama bil ki, kalbim seninle gidiyor!” demişti. Bu anı onun zihninden ömür boyu silinmeyecekti. Her anımsadığında dedesi gibi gözyaşları derinlere akacaktı.

Amcası acımasız bir adamdı. Kafasını ayaklarının altına alacak derece şiddet uygular, hunharca ve her gün döverdi.

Bu nedenle sık sık evden kaçardı. Akşamları eve döndüğünde yediği dayak her seferinde daha da dayanılmaz hal alırdı. Ev sanayi mahallesine çok yakındı. Her gün oraya gider ve tamircileri izlerdi. Onca tamirhane arasında öyle bir tanesi vardı ki diğerlerine hiç benzemezdi. Tertemizdi. Oraya öyle sık giderdi ki, tamirhane sahibi onu diğer tamircilerden birsinin oğlu zannederdi. Bir gün, adam merakına dayanamadı. Etraftaki meslektaşlarına sordu. Hiç birisi altı yaşındaki çocuğu sahiplenmedi.

“Oğlum sen kimsin?” dedi. Çocuğun bir kolu elinde idi. Çocuk, korku dolu bakışlarla evinin yerini tarif etti. Tamirci Yugoslav göçmeni bir Hristiyandı. Çocuğu uzun süre sorgulamış, tüm öyküyü dinlemiş ve anlamıştı. Amcasına kadar gitmiş. Onun her türlü bakımını üstlenebileceğini söylemişti. Amca büyük bir memnuniyetle çocuğu tamirciye teslim etmeyi kabul etti. Hatta karşılığında para da almıştı.

Tamircinin beş çocuğu daha vardı. Onu diğerlerinden önce yedirir ve önce giydirirdi. Ne de olsa Tanrı misafiriydi.

Yıllar ilerledikçe tamir işini iyice öğrenmişti.

On dört – on beş yaşlarına geldiğinde, köyden gelen bir mektup dedesinin ağır hastalandığını yazıyordu. Köye gitmesi, dedeyi ziyaret etmesi isteniyordu. Onca yıldan sonra büyük bir heyecan ve özlem taşıdığını hissetti. Patronundan izin almak zor olmadı.

İkisi uzun yıllar sonra ilk karşılaştıkları anda duygu seline kapılmışlardı. Gözyaşları içinde birbirlerine sımsıkı sarılmış, dakikalarca hiç konuşmadan, konuşamadan hıçkırıklara boğulmuşlardı. Dede çocuğun başına gelenleri yeni öğrendiğini, onu beş vakit namazında olduğunu bildiği amcasını güvenilir bulduğundan yolladığını söylemişti. Bin defa pişman ve üzgündü. Çocuk göçmen ustadan söz etti. Dede öyküyü dikkatle dinledi. İçi rahatlamıştı. Sevgili torunu emin ellerde idi.

Dede tekrar sağlığına kavuşmuştu.

Yıllar geçmişti. Artık tamirhanenin başına geçmiş, zengin ve ünlü bir tamirci olmuştu. Dedesini de yanına almış evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı.

Yıllar sonra bir gün dede beklenmedik şekilde vefat edecekti. Nur yüzlü adamın cenazesini o yıkamıştı. Ne yazık ki, tam o gün bir psikiyatrik hastalık tetiklenmişti. Yılların birikimi şiddetli bedensel kaygılara dönüşmüştü. Dedenin ölümü ile birlikte tablo kontrolden çıkmıştı. Şiddetli panik ataklar hastalığa eşlik etmekteydi.

Yıllar sürecek hastalık için onca doktor bir tanı koyamayacaktı. Bu kez kendisini büyük bir ilgiyle dinleyen doktorun elini tuttu ve “Dedemin, ustamın ve benim ellerimiz nasırlı idi ama yüreklerimiz sizin elleriniz ve yüreğiniz kadar temiz ve naifti.” deyiverdi.

“Yugoslav ustaya ne oldu?” diye merak etti doktor. “Eli öpülesi adam, gayet iyi.” diye cevapladı. “Bol seyahat etmekte. Dünyayı gezmekte. ”

Evden kaçmalarına, kimi zaman kendine zarar verircesine yaptığı eylemlere, gençlik yıllarında bir ara alkole düşkünlüğüne ve saire bakılırsa ilk izlenim olarak “psikopat!” denilebilecek adam doğrusu doktoru derin düşüncelere daldırmıştı…

Bu hayat hikâyesinin her yerinde, olağanüstü koruyucu bir güç vardı.

Hissetmemek imkânsızdı!

Anlaşılmaya çalışılması, değerli bir hayata sahip olduğunun bilinmesi adama çoktan yetmişti bile…

Öte yandan, doktor öykünün hikmetine anlam vermeye çalışırken iki damla gözyaşını gizleyemeyecekti.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler