İş Stresiyle Baş Etmek

İş Stresiyle Baş Etmek

Kendinizi işte bir iş stresiyle (veya biriyle) mücadele ederken bulduysanız, yalnız değilsiniz. Çoğu insan bir noktada iş stresiyle karşılaşır ve bu stres ile baş etmek için en iyi stratejilerden biri kendinize zaman ayırmaktır.

Başa çıkma, yaşamın taleplerini yönetmeye yardımcı olmak için yaptığınız her türlü düşünce veya davranış olarak tanımlanır. Lazarus ve Folkman’a göre, iki temel başa çıkma türü vardır: gelişme odaklı ve engelleme odaklı başa çıkma.

Gelişme odaklı başa çıkma, mevcut durumunuzu ideal durumunuza bir adım daha yaklaştıran davranış ve düşünceleri içerir. Gelişme odaklı başa çıkma davranışları, başarı ve büyüme ihtiyacımız tarafından yönlendirilir.

Gelişme odaklı başa çıkma muhtemelen işteki sorunlarla başa çıkma konusunda duyduğunuz tavsiyelerin çoğunu temsil eder: Sorunu çözmek için neler yapabileceğinizi öğrenin ve bunu yapın; gelecekte işleri yapma şeklinizi değiştirmeyi planlayın; patronunuzdan, arkadaşlarınızdan veya iş arkadaşlarınızdan destek isteyin; ya da gücünüzün yettiği kadar var olan problemi çözün. Bu başa çıkma davranışları sorunu görmezden gelmek ya da sadece şikayet etmek yerine çözmek için çalışır.

Engelleme odaklı başa çıkma; mevcut durumunuzun ideal durumunuzla eşleşmeme şansını azaltmak için söylediğiniz veya yaptığınız her şeyi içerir. Görmezden gelmek veya şikâyet etmeye, engelleme odaklı baş etme denir. Bu, şuan beklenen veya ihtiyaç duyulan şeyi değiştirmek yerine gelecekteki değişim gerekliliğini ve oluşabilecek stresleri en aza indirmeyi içerebilir. Güvenlik ve emniyet ihtiyaçları engelleme odaklı başa çıkma davranışlarını yönlendirir.

Zhang, Zhang, Ng ve Lam (2019), birçok başka çalışmanın sonuçlarını inceleyen bir çalışma olan yeni bir meta-analizde 75.000’den fazla kişinin başa çıkma stratejilerine bakıldıi ve bu stratejilerin uygun olup olmadığı ölçüldü.

Araştırmacılar, gelişme odaklı başa çıkmanın temel işleri yerine getirme, örgütsel etkinliğe fayda sağlayan davranış ve daha iyi iş tutumları gibi daha iyi iş performansı ile bağlantılı olduğunu buldular. Gelişme odaklı başa çıkma ayrıca artan fiziksel ve psikolojik refahla da bağlantılıdır. Öte yandan, inkar gibi engelleme odaklı başa çıkma, daha düşük görev performansı, daha kötü iş tutumları ve daha kötü fiziksel ve psikolojik iyi olma hali ile bağlantılıdır.

Mümkün olduğunda, sorunlar arasında daha hızlı ilerlemek için gelişme odaklı başa çıkma stratejileri seçin. Gelişme odaklı stratejiler başlangıçta daha fazla iş gibi görünebilir, ancak işteki sorunları görmemezlikten gelmek veya reddetmek onları gerçekten ortadan kaldırmaz.

KAYNAK:

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler