İyi Bir Çocukluk İyi Bir Yaşam

İyi bir yaşam… Bu ifade kişiden kişiye farklı istekleri ve anlamları karşılıyor olsa da pek çok insan için sağlıklı olmak, istikrarlı bir iş hayatı ve sağlıklı bir sosyal çevre ideal görünmektedir.

Seattle Sosyal Gelişim Projesi olarak adlandırılan boylamsal bir çalışmada, yetişkinlik dönemindeki “iyi bir yaşamın” ilkokul yıllarında temellerinin öğretmenlerin ve velilerin dikkatli bir şekilde rehberlik etmeleri ile meydana geldiği gözler önüne serilmiştir.

Bu proje, beşinci sınıfta başlayıp 30’lu yaşlarına kadar takip edilen 800’den fazla kişiyi içeriyordu. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarla daha güçlü ilişkiler kurmalarını sağlamak için bir çalışma programı geliştirildi ve bu yetişkinlerin çocukları veya öğrencileri daha iyi bir sağlığa ve sosyoekonomik statüye sahip olacak şekilde büyüdüler.

Araştırmada gözler önüne serilen en temel gerçeklerden biri erken yaşlarda müdahalede bulunmak, destekleyici olmak olumlu karşılıklar vermektedir. Seattle Sosyal Gelişim Projesi Kapsamında ebeveynlere ve öğretmenlere uygun müdahale ve destek yöntemleri hakkında dersler verildi. Bu derslerde, çocukların sağlıklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olacak iyi sosyal becerilerin nasıl geliştirilebileceği ve onlara nasıl daha iyi destek olunabileceği öğretilmekteydi. Mesela sınıfta oturma düzenlerini değiştirmek, çocuklara daha fazla sorumluluk vermek ve yapacakları işlere uygun beklentiler yaratmak bu şekilde bir yönteme örnek gösterilebilir.

Yakın zamanda şimdilerde büyümüş olan katılımcılar yaşamlarının çeşitli yönleriyle değerlendirildi ve toplanan veriler, bu sosyal gelişim programına katılanların zihinsel sağlık sorunlarının daha az olduğunu, sağlıklı davranışlarda bulunduklarını ve sosyoekonomik anlamda da iyi durumda olduklarını gösterdi. Belirtilen iyi yaşam göstergelerinin hepsini bu programın sağladığını söylemek doğru olmasa da tüm bunlar programın ebeveynlerin ve öğretmenlerin küçük çocukların büyümesi ve olgunlaşması için daha elverişli bir ortam sağlamalarına olanak sağladığı bir gerçektir. Bu sayede bireyler sorumlu kararlar alabilmekte ve yaşları ilerledikçe tatmin edici ilişkiler kurabilmektedirler.

Görüldüğü üzere bir çocuğun ebeveyn veya öğretmen olarak onlarla etkileşime girerek olumlu sosyalleşme fırsatlarını geliştirmek çok önemlidir. Güçlü bağlar oluştuğunda, çocukların beklentileri karşılaması ve daha iyi performans göstermesi daha olasıdır.

Kaynak: ScienceDaily