İyi Bir Çocukluk İyi Bir Yaşam

İyi bir yaşam… Bu ifade kişiden kişiye farklı istekleri ve anlamları karşılıyor olsa da pek çok insan için sağlıklı olmak, istikrarlı bir iş hayatı ve sağlıklı bir sosyal çevre ideal görünmektedir.

Seattle Sosyal Gelişim Projesi olarak adlandırılan boylamsal bir çalışmada, yetişkinlik dönemindeki “iyi bir yaşamın” ilkokul yıllarında temellerinin öğretmenlerin ve velilerin dikkatli bir şekilde rehberlik etmeleri ile meydana geldiği gözler önüne serilmiştir.

Bu proje, beşinci sınıfta başlayıp 30’lu yaşlarına kadar takip edilen 800’den fazla kişiyi içeriyordu. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarla daha güçlü ilişkiler kurmalarını sağlamak için bir çalışma programı geliştirildi ve bu yetişkinlerin çocukları veya öğrencileri daha iyi bir sağlığa ve sosyoekonomik statüye sahip olacak şekilde büyüdüler.

Araştırmada gözler önüne serilen en temel gerçeklerden biri erken yaşlarda müdahalede bulunmak, destekleyici olmak olumlu karşılıklar vermektedir. Seattle Sosyal Gelişim Projesi Kapsamında ebeveynlere ve öğretmenlere uygun müdahale ve destek yöntemleri hakkında dersler verildi. Bu derslerde, çocukların sağlıklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olacak iyi sosyal becerilerin nasıl geliştirilebileceği ve onlara nasıl daha iyi destek olunabileceği öğretilmekteydi. Mesela sınıfta oturma düzenlerini değiştirmek, çocuklara daha fazla sorumluluk vermek ve yapacakları işlere uygun beklentiler yaratmak bu şekilde bir yönteme örnek gösterilebilir.

Yakın zamanda şimdilerde büyümüş olan katılımcılar yaşamlarının çeşitli yönleriyle değerlendirildi ve toplanan veriler, bu sosyal gelişim programına katılanların zihinsel sağlık sorunlarının daha az olduğunu, sağlıklı davranışlarda bulunduklarını ve sosyoekonomik anlamda da iyi durumda olduklarını gösterdi. Belirtilen iyi yaşam göstergelerinin hepsini bu programın sağladığını söylemek doğru olmasa da tüm bunlar programın ebeveynlerin ve öğretmenlerin küçük çocukların büyümesi ve olgunlaşması için daha elverişli bir ortam sağlamalarına olanak sağladığı bir gerçektir. Bu sayede bireyler sorumlu kararlar alabilmekte ve yaşları ilerledikçe tatmin edici ilişkiler kurabilmektedirler.

Görüldüğü üzere bir çocuğun ebeveyn veya öğretmen olarak onlarla etkileşime girerek olumlu sosyalleşme fırsatlarını geliştirmek çok önemlidir. Güçlü bağlar oluştuğunda, çocukların beklentileri karşılaması ve daha iyi performans göstermesi daha olasıdır.

Kaynak: ScienceDaily

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler