Kadınlar, Erkekler ve Rekabet

Kadınlar, Erkekler ve Rekabet

Kadınlar genellikle, erkeklere göre daha az rekabetçi olarak bilinir. Kadınlar kendilerini daha az rekabetçi olarak tanımladıkları gibi rekabete girmeye de daha az isteklidirler. Kadınlar ve erkekler arasındaki bu faklılık işyerinde, performans anlamına gelmektedir: Ekonomistler ve siyaset bilimciler tarafından yapılan son araştırmalar, rekabetçi insanların sosyoekonomik olarak daha iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Kadınlar neden erkeklerden daha az rekabetçi?

Geçmişteki araştırmalar evrimsel süreci işaret etmektedir; kadınların geleneksel olarak oynadıkları roller ve ataerkil toplumsal düzen kadınların daha az rekabetçi olmalarının nedeni olabilir. Erkekler için rekabetin getirilerinin daha yüksek olması erkeklerin daha rekabetçi olmalarının nedenlerinden biridir. Ayrıca, rekabet gücündeki cinsiyet farkı erkeklerin daha yüksek özgüven düzeyleriyle ilişkilendirmiştir.

Kadınların rekabeti kazanma ihtimallerinin düşük olduğuna dair inançları rekabetten uzak durmalarının bir diğer nedenidir. Erkeklerin daha yüksek rekabet gücü düzeyleri, kısmen rekabetin sonuçları hakkında sahip oldukları daha olumlu inançlarla açıklanmaktadır.

Kadınların ve erkeklerin rekabet konusundaki inançlarını sistematik ve kapsamlı bir şekilde ölçmek için yapılan araştırmada kadın ve erkeklere rekabet konusunda neyin iyi ve olumlu olduğunu, neyin kötü ve olumsuz olarak gördükleri sorulmuştur. Sonuç olarak olumlu ve olumsuz 3 temel sonuç elde edilmiştir:

Rekabetin olumlu tarafları

  1. Performansı artırmak
  2. Kişinin karakterini geliştirmek
  3. Yenilikçi problem çözme becerisi kazandırmak

Rekabetin olumsuz tarafları

  1. Rekabet/çekişme potansiyeli
  2. Etik olmayan davranışlara teşvik
  3. İnsanların özgüvenlerine ve ilişkilerine zarar vermesi

Kadın ve erkeklerin rekabetin olumlu/olumsuz sonuçlarına dair inançlarına bakıldığında farklılıklar olduğu görülmüştür. Kadınların %63’ü rekabetin performans arttırdığı, karakter geliştirdiği ve yenilikçi çözümler getirdiği konusunda erkeklere göre daha az ikna olmuş durum oldukları görülmüştür.

İşyerinde rekabetin hepimiz üzerinde etkileri vardır. Çok azımız, bu tür rekabetin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu veya daha az veya daha fazla rekabetçi olmak için çaba gösterip göstermememiz gerektiğini sorguluyor. Rekabete dair inançlarımız profesyonel beklentilerimizi ve kazanma potansiyelimizi ciddi şekilde etkileyebiliyor. Rekabete dair inançlarımızı sorgulamak ve anlamak, rekabeti daha doğru kullanmamıza yardımcı olabilir.

KAYNAK:

https://hbr.org/2019/11/research-how-men-and-women-view-competition-differently