Lewy Cisimcikli Demansta İlaç Dışı Girişimler

Lewy Cisimcikli Demansta İlaç Dışı Girişimler
 • Bakım veren kişilere olası davranış problemleri hakkında eğitmek önemlidir. Bu problemler tedavi edilmezlerse sıklıkla artış göstermekte, bu nedenle önleyici tedavi (çevresel ve davranışsal modifikasyon teknikleri gibi) ve erken tanı önemlidir.
 • Davranışlar için tetikleyicileri belirleyin ve ortadan kaldırın. Örneğin: Ağrı, korku, halüsinasyonlar, sanrılar veya belirli çevresel tetikleyiciler…
 • Ağrı, ihtiyaçlarını ifade edemeyen hastalarda yaygın bir tetikleyicidir. Ayrıca birçok ağrı kaynağının hiçbir belirtisi yoktur. Basit analjezi (ağrı kesici) ile ampirik tedavi (örn. Asetaminofen) sıklıkla etkili bir birinci basamak tedavidir.
 • Sosyal etkileşimi artıran, tetikleyicileri kaldıran ve konfor sunan farmakolojik olmayan müdahaleler etkilidir. Örneğin, İngiltere hasta bakım tesislerinde demans hastalarının 6 saatlik periyotlarla iki dakikadan daha az sosyal etkileşim zamanı vardır ve bu etkileşimi artıran kısa süreler bile ajitasyonu önemli ölçüde azaltır.
 • Bakım verenlerin kişiselleştirilmiş danışmanlık ve eğitiminin, ajitasyonun azaltılmasında, farmakolojik tedavilerle karşılaştırılabilecek şekilde 0.34’lük bir etki büyüklüğü vardır.
 • Hasta bakım tesislerinde davranışsal rahatsızlıkların çoğu kendi kendini sınırlar; dikkatli beklemek ve gözlemek genellikle uygundur.

KAYNAK:
Boot, B. P., McDade, E. M., McGinnis, S. M., & Boeve, B. F. (2013). Treatment of dementia with lewy bodies. Current treatment options in neurology15(6), 738–764. https://doi.org/10.1007/s11940-013-0261-6

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Güncel Yazılar

  Haberler