Narsisizm Düzelir mi?

Narsisizm Düzelir mi?

Kişilik ile ilgili yapılan son araştırmalar, kişiliğin yaş ile birlikte kademeli olarak değiştiğini göstermektedir.

Yapılan bir araştırma; insanların ellili yaşlarda, yirmili yaşlara göre daha iyimser olduklarını, yaşlandıkça daha ‘kabullenebilir’ ve daha ‘vicdanlı’ olma eğiliminde oldukları görülmüştür.

Peki ya Narsisizm?

Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisinde yayınlanan yeni araştırma, genç erişkinlikten orta yaşa kadar narsisizm yörüngesini inceledi. Çalışma, 1992 yılında başladı ve katılımcılar Berkeley’deki California Üniversitesinde birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir gruptan oluşuyordu.

Öğrencilere, narsisizm ölçüleri de dâhil olmak üzere bir dizi kişilik testi yapıldı. Ayrıca, ‘liderlik, kibir ve hak’ olmak üzere narsisizmin üç alt kategorileri de ölçüldü. Katılımcılara yıllarca düzenli olarak kişilik testi yapıldı.

Araştırma ekibi, narsisizmin ve onunla ilişkili özelliklerin ömür boyu nasıl geliştiğini belirlemek için 23 yıl boyunca verileri inceledi.

Araştırma sonucu ilginç bir şekilde, narsistlerin zaman içinde daha az narsist olduklarını gösterdi. Yaş ilerledikçe en fazla düşüşün hak alanında olduğu, an az düşüşün kibir alanında olduğu bulunmuştur.

Ayrıca narsisizmdeki değişikliklerin bazı yaşam deneyimleriyle örtüşme eğiliminde olduğunu da buldular. Örneğin, daha olumsuz yaşam olayları yaşayan insanların kibrinde düşüş gösterme olasılıkları daha az bulundu. Düzensiz ilişki deneyimleyen genç yetişkinlerin ilerleyen yaşlarda kibir yönünde düşüş gösterme olasılıkları daha az bulundu.

Yönetim pozisyonlarındaki kişilerin (yani, bir bütçeyi idare etme ve insanları işe alma ve işten çıkarmalarını sağlama) liderlik yönünde düşüş gösterme olasılığı daha düşüktü.

Yazarlar şu sonuçlara vardı:

“Ortalama olarak insanlar genç yetişkinlikten orta yaşına kadar, olgunluk ilkesine uygun olarak daha az narsistik hale geliyorlar. Bu düşüşün büyüklüğü, kişinin bu süreçte geçirmiş olduğu kariyer ve aile yaşantısıyla ilgili gibi görünüyor.”

KAYNAK:
Wetzel, E., Grijalva, E., Robins, R., & Roberts, B. (2019). You’re Still so Vain; Changes in Narcissism from Young Adulthood to Middle Age.