Özgün Felsefi Psikiyatrik Aforizmalar

Panik bozukluk ve zaman algısı

Panik bozuklukla zaman algısı arasında ilişki olduğunu gözlüyorum. 1 dakika size kısa geliyorsa sınavlarda paniğe kapılırsınız. Ama 2 dakikaya sığan koca şarkıların varlığını hatırlatmak isterim. Ne kadar rahatlatıcı değil mi?

Anılar ve depresyon

Anılar bazen yakıcıdır, bazen okşayıcı… Ama eğer sürekli geçmişi düşünüp anılarınızdan dolayı yanıyorsanız, gelecek artık yok gibiyse ve yaşadığınız ana konsantre olamıyor, konuşmalara dahi dikkat veremiyorsanız ciddi depresyon yaşıyor olabilirsiniz!

Geçmişten ders almak ve empati

Geçmişten ders almakla empati yeteneği arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Kendi geçmiş deneyimlerinizden ne kadar çok ders alırsanız başkalarının deneyimlerini o kadar iyi duyumsarsınız! Belki de bir anti-sosyalin başkalarının duygularını anlayamaması, kendi geçmiş deneyimlerinden ders çıkaramamasıyla ilişkilidir!

Sevgi ve hoşgörü

Sevgi toleranstır diye düşünmüşümdür hep. Ne kadar seviyorsanız o kadar hoş görürsünüz…

“Hangisi olmaz?”

Eğer “Hangisi olmaz?” Sorusuna sağlıklı bir cevap veremezseniz, yani çok katı ya da aşırı cıvık bir süper egonuz var ise, “Hangisi en doğrusudur?” Sorusuna hiç cevap veremezsiniz. Yani ego-idealiniz iflas etmiştir. Bunun net sonucu ise psikoz, psikopati vs. dahil ciddi ruhsal bozukluklardır. Buradan sosyolojik bir uyarlama da yapılabilir; kamusal hayatta “Hangisi olmaz?” sorusunun cevabını vermesi gereken, uygulamadaki hukuk sistemini içine sindirememiş toplumlarda, karar aşamasına gelindiğinde yaşanan kaosun temelinde de bu yatıyor olabilir.

Aşırı talepkârlık

Aşırı talepkâr iseniz belki de kişilik bozukluğunuz vardır!

Mikdar-ı kâfi

Fazlayı değil, azı da değil, esas olan optimumu yakalamaktır. Bence istatistik vesaire bütün hesapları ona göre ayarlamakta yarar vardır! Yani “mikdar-ı kâfi” meselesi…

Sevgi

Öfke, nefret ve korkunun olduğu yerde sevgi olmaz… Artık tüm hedef öfke, korku ve nefret edilen şeyi yok etmektir. Agresyon dürtüsü egemen olur.. O kadar ileri gider ki, agresyon sevgiye karşıt hale gelir… Sevgi yok edilmeye çalışılır… Sevenler aşağılanır, sevgi sözcüğü zaaf olarak kabul edilir… Öyle bir hale gelebilir ki; durum vicdanı teslim alabilir… işte o durumlarda Tanrı’nın varlığı hissedilir hale gelir zira artık O devreye girer… Kişisel ve toplumsal geçmiş bunun örnekleriyle doludur…

Psikoterapinin özü

Duygularınızı kelimelerle ifade edebiliyorsanız yaşadığınız ülkenin dilini öğrenmiş sayılırsınız. O ne büyük özgürlüktür…

Psikopatoloji

Siz çok ciddiye alıyor, önem veriyorsunuz diye herkes ciddiye alsın, önem versin istiyorsanız ve bunda ısrar ediyorsanız belki de ağır bir psikopatolojiniz vardır…

Bilinçdışı ipuçları

Boş zamanlarınızda yaptıklarınız bilinçdışınız hakkında ipuçları içerebilir. Belki bu, rüyalardan daha kıymetlidir! Mesela, iki temel dürtünün etkisi açıkça görülebilir diye düşünüyorum: seks ve agresyon! Örnek olarak sportif aktiviteler bunları ayrıntılandırmak için iyi bir başlangıç olur. Tercih edilen faaliyetler, verilen süre, atfedilen önem vs. konuyu zenginleştirebilir…

Türkiye’de Hekimlik Mesleğinin Ruhsal Şifreleri

Hekimliği En Stresli Meslek Yapan Faktörler