Özgün Felsefi Psikiyatrik Aforizmalar

Aşırı talepkârlık

Aşırı talepkâr iseniz belki de kişilik bozukluğunuz vardır!

Mikdar-ı kâfi

Fazlayı değil, azı da değil, esas olan optimumu yakalamaktır. Bence istatistik vesaire bütün hesapları ona göre ayarlamakta yarar vardır! Yani “mikdar-ı kâfi” meselesi…

Sevgi

Öfke, nefret ve korkunun olduğu yerde sevgi olmaz… Artık tüm hedef öfke, korku ve nefret edilen şeyi yok etmektir. Agresyon dürtüsü egemen olur.. O kadar ileri gider ki, agresyon sevgiye karşıt hale gelir… Sevgi yok edilmeye çalışılır… Sevenler aşağılanır, sevgi sözcüğü zaaf olarak kabul edilir… Öyle bir hale gelebilir ki; durum vicdanı teslim alabilir… işte o durumlarda Tanrı’nın varlığı hissedilir hale gelir zira artık O devreye girer… Kişisel ve toplumsal geçmiş bunun örnekleriyle doludur…

Psikoterapinin özü

Duygularınızı kelimelerle ifade edebiliyorsanız yaşadığınız ülkenin dilini öğrenmiş sayılırsınız. O ne büyük özgürlüktür…

Psikopatoloji

Siz çok ciddiye alıyor, önem veriyorsunuz diye herkes ciddiye alsın, önem versin istiyorsanız ve bunda ısrar ediyorsanız belki de ağır bir psikopatolojiniz vardır…

Bilinçdışı ipuçları

Boş zamanlarınızda yaptıklarınız bilinçdışınız hakkında ipuçları içerebilir. Belki bu, rüyalardan daha kıymetlidir! Mesela, iki temel dürtünün etkisi açıkça görülebilir diye düşünüyorum: seks ve agresyon! Örnek olarak sportif aktiviteler bunları ayrıntılandırmak için iyi bir başlangıç olur. Tercih edilen faaliyetler, verilen süre, atfedilen önem vs. konuyu zenginleştirebilir…

Türkiye’de Hekimlik Mesleğinin Ruhsal Şifreleri

Hekimliği En Stresli Meslek Yapan Faktörler

ONLINE RANDEVU