Partnerler Arasında Cinsel Arzunun Azalması

Partnerler Arasında Cinsel Arzunun Azalması

Cinsel arzuların derecesi insandan insana değişebilmekle birlikte belli bir standardı yoktur. Cinsel arzu, kişiden kişiye değişebileceği gibi kişinin partneriyle olan ilişkisinin evrelerine göre de değişkenlik gösterir. Bu arzular biyolojik, psikolojik, gelişimsel, kültürel, sosyal ve partner uygunluğu gibi faktörlerden etkilenebilmektedir.

Libido azalması birçok kadını ve erkeği etkileyen en yaygın sorunlardan biridir. Cinsel istek kaybı kadınlarda daha yaygın olmakla birlikte erkekler arasında da görülmektedir. The North American Menopause Society yaptığı araştırmalara göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kadınların yaklaşık yüzde 5,4 ile 13,6’sı, cinsel ilgi / uyarılma bozukluğu olarak bilinen hipoaktif cinsel istek bozukluğuna (HSDD) sahiptir. Bir başka çalışmaya göre, 18 ila 59 yaşlarındaki kadınların yaklaşık üçte birinde cinsel isteksizlik görülmektedir.

İlişkilerin süresine bağlı olarak cinsel ilişki sıklığı değişebilmekle birlikte ‘normal’ olarak tanımlayabileceğimiz bir ilişki sıklığı yoktur. Cinsel ilişkinin sıklığını belirleyen faktörlerin başında yaş, ilişki süreci, gebelik ve zaman gelmektedir. Uzun süreli ilişkilerde cinsel yaşam bir döngüye girebildiğinden eşlerin birbirine olan ilgisi kaybolabilmektedir. Bu durum boşanma nedenlerinin ilk sıralarında yer almaktadır.

Partnere özel cinsel isteksizliğin nedenleri arasında dikkate alınması gereken ilk şeylerden biri ilişkideki mutluluktur bununla birlikte doyurucu bir cinselliğin temel koşulu karşılıklı saygı ve güçlü iletişim kurmaktır.  Düşük libidonun nedenlerinden bazıları uzun süreli bir ilişki içinde bulunmaya bağlı olarak kişiler arası cinsel çekimin azalması, sosyal sınırların ortadan kalkması, partner ile sık sık tartışmak, zayıf iletişim ve güvensizlik olabilmektedir. Ek olarak, partnerler arası libido seviyelerinin farklılaşması ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, düşük libidolu kişide kaygı oluşturarak isteksizliğin daha da artmasına neden olabilir.

Cinsel isteksizliğin tedavisi günümüzde mümkündür. Sorunun cinsel partner ile paylaşılması, ardından bir uzmana danışılması son derece önemlidir. Tedavi yöntemi olarak şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi amaçlayan Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness terapi), bireysel davranışçı terapi, cinsel terapi ve çift/aile terapisi uygulanabilir.

KAYNAK:
Sandra R. Leiblum,Treating Sexual Desire Disorders: A Clinical Casebook
https://www.healthline.com/health/inhibited-sexual-desire#causes
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/low-sexual-desire#sexual-desire-in-men
https://www.nhs.uk/conditions/loss-of-libido/
https://www.webmd.com/sex-relationships/features/loss-of-sexual-desire-in-women#1
https://www.healthline.com/health/treating-hsdd/impact-on-relationships#3
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/low-sexual-desire#treatment-of-low-sexual-desire

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler