Psikiyatrik hastalıklara sebep olan ortak mekanizma hakkında ipuçları

Psikiyatrik hastalıklara yol açan temel mekanizmanın histon metilasyonu denilen genetik sürece dair problemden kaynaklandığına ilişkin güçlü ipuçları olduğu Nature Dergisinin 2015 yılının ilk sayılarından birinde belirtilmiştir. Bu bulgu, reseptör duyarlılığı teorisinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilecek kadar güçlü bir bulgudur.