Sosyal Medyayı Avantajımız İçin Kullanmak: Pandemi Sürecinde Kaygıyı Hafifletmek

Sosyal Medyayı Avantajımız İçin Kullanmak: Pandemi Sürecinde Kaygıyı Hafifletmek

Bundan on yıl öncesine kadar telefon vb. cihazların ve destekledikleri sosyal medya uygulamalarının günlük yaşamımızda oynayacağı rolleri ve COVID-19 salgını gibi felaketlerle mücadele eden insanların ruh sağlığını desteklemek amacıyla kullanılacağı tahmin edilemezdi.

Sosyal medya kullanımı karmaşıktır: Eğlence, bağlantı, bilgi kaynağıdır. Aynı zamanda zihnimizde olanın bir yansımasıdır. Forbes kısa bir süre önce 1 günde (28 Şubat 2020) 6.7 milyon kişinin sosyal medyada koronavirüsten bahsettiğini bildirmiştir. İki haftadan daha az bir süre sonra da (11 Mart) analitik şirketi Sprinklr yaklaşık 20 milyon kişinin koronavirüs ile ilgili terimlerden bahsettiğini bildirmiştir.

Peki, bu bağlantı ve bilgiler zihnimizi nasıl etkiliyor? Çin Psikoloji Derneği tarafından Şubat ayında yayınlanan bir ankette kişilerin %42,6’sının kaygı belirtileri gösterdiği bulunmuştur. Virüsün henüz yeni yayılmaya başladığı Amerika Birleşik Devletleri’nde bile, kaygı belirtileri yaygındır. The National Alliance on Mental Illness (Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı) kuruluşa yapılan telefon aramalarında ani bir artış olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, ruhsal hastalık bilincini artırmaya adanmış kar amacı gütmeyen Mental Health America, çevrimiçi kaygı tarama testlerinin tamamlanma oranının Şubat başı ve sonu arasında önemli ölçüde arttığını (% 19) bildirmektedir. Bu verilere göre kişilerin COVİD-19 salgını hakkında oldukça kaygılı olduğu söylenebilir.

Bazıları endişemizin kısmen de olsa sosyal medyanın sağladığı bilgi fazlalığı tarafından körüklendiğini savunuyor. Aslında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüs ile ilgili sosyal medyada meydana gelen durumlar için yeni bir terim geliştirmiştir: infodemik. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, infodemik – insanların ihtiyaç duyduklarında güvenilir kaynak ve rehber bulmalarını zorlaştıran bazıları doğru ve bazıları yanlış çok fazla bilgi- anlamına gelmektedir.

Ancak, sosyal medyanın kaygılı ve izole hissedenler için yardımcı olabilecek birçok yönü de vardır. İyi beslenerek, aktif kalarak ve yeterince uyuyarak fiziksel benliklerimize bakmanın yanı sıra, zihinsel sağlığımızı da izlemeliyiz. Amerikan Psikoloji Derneği, bir normalite duygusu yaratarak ve sosyal ağları koruyarak kaygıyı hafifletmeyi öneriyor. Bu öneri, görüntülü sohbet programları, e-posta veya messenger uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca aile ve arkadaşlarla yapılan bu etkileşimler sırasında paylaşılan yararlı bilgiler, kişilerin kendi kaygıları ile baş etmeleri konusunda yardımcı olur. Birbirine destek sunmanın sadece onu alan kişiye değil, aynı zamanda destek veren kişiye de faydalı olabileceği kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak kaygıyı yönetmek bir denge meselesidir. Medya tüketimini bilinçli olacak şekilde düzenlemek ve yanlış bilgi kullanmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu belirsiz zamanda ilerlerken hem bedene ve zihne yönelmek için hem de insanlarla bağlantılar kurup rahatlamak için teknolojiden yararlanabiliriz.

KAYNAK:
Wiederhold , B.K. Using Social Media to Our Advantage: Alleviating Anxiety During a Pandemic, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,23(4), https://doi.org/10.1089/cyber.2020.29180.bkw

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler