Sosyal Mesafe İçe Dönük ve Dışa Dönük Kişileri Aynı Derecede Etkiler mi?

Sosyal Mesafe İçe Dönük ve Dışa Dönük Kişileri Aynı Derecede Etkiler mi?

Arizona Üniversitesi psikoloji profesörü Matthias Mehl, sosyal etkileşimin -bizzat olmasa da- böyle bir zamanda, içe dönükler ve dışa dönükler için çok önemli olduğu için, sosyal mesafeden ziyade fiziksel mesafe demenin daha doğru olduğunu düşünüyor.

İçe dönük kişilerin, geçmişlerin yalnız zaman geçirmeye daha alışkın olabileceği ve rahat edilebileceği doğru olsa da, hem içe dönükler hem de dışa dönükler sağlıkları için insan etkileşimlerine ihtiyaç duyarlar.

Mehl, “Gerçekten, içe dönüklerin -ortalama olarak- daha az sosyal etkileşime ve dışa dönüklerin -ortalama olarak- daha fazla etkileşime sahip olduğunu” söyledi. “Bu açıdan sosyal uzaklaşma, dışa dönüklükler için daha fazla zorluk yaratıyor çünkü tipik olarak sahip oldukları çok sayıda sosyal etkileşime sahip olmaları daha zor. Ancak hiçbir şekilde içe dönükler için “her zamanki gibi bir durum” değildir.”

Mehl, “Bilimsel verilerde dışa dönüklüğün daha fazla sosyal destek almakla anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu buluyoruz ve bunun dışa dönüklüklerin yardım ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyerek başkalarına ulaşmalarının daha kolay olduğunu düşünüyoruz” dedi. “Bu açıdan bakıldığında, dışa dönük kişilerin sosyal mesafelerde bir avantajı olabilir. Bence başkalarına ulaşmak ve yardım ve destek istemek çok önemli ve bu içe dönükler için daha zor olabilir. ”

Mehl’in daha önceki araştırmaları, bir kişinin kendini içine kapanık veya dışa dönük olarak görüp görmediğine bakılmaksızın, insan etkileşiminin sağlık için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
Mehl, insanların şu anda olduğumuz gibi stresli zamanlarda sosyal etkileşimin özellikle önemli olduğunu söyledi.

Mehl, “Maalesef ‘sosyal mesafe’ demeye karar vermiş olabiliriz, ancak asıl olan sosyal izolasyon değil fiziksel mesafedir.” dedi. Bu zamanlarda sosyal olarak etkileşimde bulunmak ve etkileşimler aramak kesinlikle önemlidir, başkalarına fiziksel olarak yakın olmak değil.

Mehl, “Sosyal medya ve mesajlaşmanın bizi birbirimizden nasıl uzaklaştıracağı ve bizi doğrudan yalnızlığa yönlendirdiği konusunda birçok haber makalesi ve tartışma var. Bunun mutlaka yanlış olduğunu söylemiyorum, ama ister istemez, sosyal medya şu anda etkileşim kurmak için tercih edilen araç. Dolayısıyla, şu anda sosyal medyanın ne yaptığını yeniden düşünmek için büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bazen bunu toplumun laneti olarak düşünüyoruz, ama bence bu en azından bu zamanlarda toplumun nimetidir.” dedi.

KAYNAK:

Do Introverts Have the Edge in Social Distancing? Maybe Not


Arizona Üniversitesi (2020)

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler