Sözün Bittiği Yer

Soluk benizli, sessiz kadın muayene odasında hekime en uzak köşeye kıvrılıp oturmayı tercih etmişti. Yanında babası ve annesi vardı. Baba görüşme boyunca içli içli ağlayacaktı. Anne konuşabilecek tek kişiydi anlayacağınız. Dolayısıyla bilgilerin çoğu ondan alınacaktı.

Hasta otuz yedi yaşındaydı. Evliydi ve bir çocuğu vardı. Tekstil dükkânlarından birinde işçiydi. Ama son bir aydır çalışamayacak haldeydi. Yüzündeki çizgiler derinleşmiş, kaşlar çatık ve dudak kenarları düşmüştü. Tipik bir depresyon yüzü vardı. Aile ne olduğunu anlayamıyordu. İştahı kesilmiş, bir ayda sekiz kilo vermişti. Uyku uyumuyordu günlerdir. Öyle donmuş gibi sessiz sessiz oturuyordu. O kadar isteksizdi ki tiryakisi olduğu sigarayı bile nadiren içmekteydi. Bu arada arkadaşlarından kopmuş, kendine hiç bakmaz olmuştu. Kısacası ağır depresyonun tüm özelliklerini taşıyordu.

Hekim hastayla temasa geçmek için çok nazik ama kararlı ifadelerle her fırsatı değerlendiriyordu. Örneğin çocuğu olduğunu öğrendiğinde “Kız mı, erkek mi? Yaşı kaç? Adı ne?” gibi sorularla hastaya yaklaşmaya çalışıyordu.

Nihayet en kritik konuya geçildi. Bu kez hastaya doğrudan intihar düşünüp düşünmediğini sordu. Hasta birden başını kaldırdı, konuşma boyunca sakladığı gözlerini hekime dikti ve olağandan daha yüksek ve kararlı bir ses tonuyla “Düşünüyorum!” dedi. Odada kısa, kasvetli ve derin bir sessizlik oldu. Hekim daha önce girişimi var mıydı? Ailede intihar eden olmuş muydu, öğrenmeye çalıştı. Sonra neden yapmadığını merak etti. Caydırıcı faktör araştırırken hasta tek kelimeyle “Kızım.” dedi.

Olay açıktı. Derhal hastaneye yatırılması ve elektrokonvulsif tedaviye (EKT) başlanması gerekiyordu. Kendinden emin bir şekilde kararını açıkladı. Hasta hala sessizdi. Umursamamakla kabul etmek arasında bir noktadaydı. Baba diliyle dişinin arasında “Gereken yapılmalı.” diyecekti. Ama annenin itirazı vardı. “Ne kadar süre yatar?” diye sordu. “Ortalama bir ay.” dedi hekim. Hafif topluca kadın “Olmaz.” dedi, “Siz ilacını verin, ben kızıma evde daha iyi bakarım!”

Uzun açıklamalar, konuşmalar sonuç vermeyecekti. Hekim ne yapacağını bilemez haldeydi. Bir yandan anlamaya çalışıyordu ama daha çok kızıyordu. Sonunda antidepresan bir ilaç yazdı, aileye verdi. Ve her gün vizite gelmelerini, herhangi bir karşılık istenmeyeceğini ifade ederek onları yolcu etti. Ama içi hiç de rahat değildi.

Aradan birkaç gün geçti. “Gelen giden yok, biz arayalım.” diye sekretere talimat verdiği anda tesadüfen bir akraba telefon açtı ve acı haber geldi. Hasta ofisten çıktıktan bir gün sonra kendine kıymıştı. Ateşli silah kullanmıştı.

Bu arada ilk dozu almış olmalıydı ki, telefondaki ses intiharın ilaçla ilişkisi olup olmadığını soracaktı. İlacın tek dozla böyle bir sonuca yol açma olasılığının çok ama çok az olduğunu belirtti.

Ardından hekimin kapısını başka akrabalar da çalacaktı. Sebep aranıyordu. Eşiyle ilişkisi sorgulanıyordu, vesaire. Oysa hasta o vizitte eşiyle ve kızıyla sorunu olmadığını hatta kızının kendisi için çok değerli olduğunu ifade etmişti.

Aradan yıllar geçecek, konu hekimde her dem taze bir acı hatıra olarak kalacaktı. Ama kimseler annenin ısrarından haberdar olmayacaktı.

Bazen yapılabilecek şeyler bitiyordu sanki ve insan alın yazısını okumakla yetiniyordu. Bunun da adına kader deniyordu…

İnanmamak mümkün değildi.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler