Uyku İhtiyacımızı Görmezden mi Geliyoruz?

Uyku İhtiyacımızı Görmezden mi Geliyoruz?

Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hepimizin verimli bir uykuya ihtiyacı vardır.

Medyada, sağlık seminerlerinde, diyet programlarında ve köşe yazılarında yani birçok yerde yeterli uykunun önemi ile ilgili sayısız makale ve yazılar yazılmış, konuşmalar yapılmıştır. Yetersiz uyku; iş hayatında, özellikle karayolu ve ev kazalarının arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak gösterilmektedir. Bu nedenle hafife alınmamalıdır.

Kilo vermek isteyenlere yeterli uyku almaları gerektiği söylenir. Araştırmalar yetersiz uykunun kilo alımına neden olduğunu gösteriyor. Bellek ve dikkat gerektiren işler üzerinde iyi performans göstermesi gereken öğrenciler, uykudan mahrum bırakıldığında bilişsel bir dezavantaj yaşarlar. Öğrencilerin yedi gece boyunca kasıtlı olarak beş saatin altında uyuduğu bir çalışmada, ruh hallerini, uyku durumlarını ve zihinsel performanslarını belirlemek için yapılan testler sonucunda bozulmaların olduğu görüldü. Öğrenciler, çalışmanın bitiminden birkaç gün sonrasında bile çalışma öncesindeki duygusal ve bilişsel seviyelerine dönememişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları o kadar ilgi çekicidir ki, üniversite birinci sınıf oryantasyon paketlerine dahil edilmelidir.

Kline tarafından gözden geçirilen makalelerde, yetersiz uykunun gün içinde fiziksel performansın kalitesini belirgin şekilde etkilememesine rağmen, ertesi gün fiziksel aktivitenin azaldığı görülmüştür. En göze çarpan etkilerden biri, gündüzden gece iş vardiyasına geçiş yapanlarda tespit edilir. Vardiyalı çalışanlar arasında gündüz vardiyalarının ardından bir gece vardiyasına başladıklarında görsel dikkatte bir azalma tespit edildi. Santhi, Horowitz ve ark.’nın bir makalesine göre, çalışmalar, işçilerin uyumak yerine (örneğin hastanede çalışanlar) iki ardışık vardiya çalışmak için uyanıklık saatlerini uzatmak zorunda kaldıklarını, hatalarda, kazalarda ve yaralanmalarda artış yaşandığı bulunmuştur. Bu durum aşırı alkolden alımından doğan sonuçlardan pek de farklı değildi.

Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığımızı düşünüyorsak, bugün yapacağımız bir şey de uykumuzu düzenlemeyi ertelememek olmalıdır.

KAYNAK:
– https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-antidepressant-diet/202001/why-are-we-ignoring-our-need-sleep
– “Acute partial sleep deprivation increases food intake in healthy men,” Brondel, L, Romer M Nougues P et al, The American Journal of Clinical Nutrition 2010 91: 1550-1559.
– “Cumulative sleepiness, mood disturbance, and psychomotor vigilance performance decrements during a week of sleep restricted to 4-5 hours per night,” Dinges D Pack W, Gillen Powell J et al, Sleep 1997; 20:267-77.
– “The bidirectional relationship between exercise and sleep: Implications for exercise adherence and sleep improvement,” Kline C, Am J Lifestyle Med. 2014; 8: 375–379.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler