“Uzamış Yas Bozukluğu” Yeni Bir DSM Teşhisi Kabul Edilecek

“Uzamış Yas Bozukluğu” Yeni Bir DSM Teşhisi Kabul Edilecek

Amerikan Psikiyatri Birliğinin mütevelli heyeti Ekim 2020’deki toplantılarında “Uzamış Yas Bozukluğu”nu DSM teşhisli bir bozukluk olarak kabul etti. Teşhisin Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabının güncellenmiş baskısında (DSM-5-TR) yer alacağını duyuruldu.

Yas Bozukluğu

Yas Bozukluğu, DSM-5 kılavuzunun III. bölümünde ileri çalışma gerektiren durumlar başlığı altında Kalıcı Karmaşık Yas Bozukluğu (Persistent – Complex Breavement Disoreder – PCBD) kategorisinde yer alıyordu. 2018 yılında, elde edilen yeni verilerle bu kategoriyi kılavuzdaki DSM teşhisli mental bozukluklar bölümüne (II. Bölüm) dahil etmek için teklif sunulmuş ve DSM Yürütme Komitesi ve İçselleştirme Bozuklukları İnceleme Komitesi tarafından incelemeye alınmıştı. Haziran 2019’da teşhis için uygun kriterler konusunda fikir birliği geliştirmek için New York’ta bir çalıştay düzenlendi. Kriterler daha sonra 2019’da kesinleştirildi ve geçtiğimiz ocak ayında DSM Yürütme Komitesi tarafından onaylandıktan sonra kamuya açık yorumları almak için kamuoyuna sunuldu. Son olarak, ağustos ayında yürütme komitesi tarafından onaylandı.

Uzamış Yas Bozukluğu Nedir? Bozukluğu Tipik Yastan Ayıran Kriterler Nelerdir?

Uzamış Yas Bozukluğu 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Uluslararası Hastalık Sınıflandırılmasına (ICD-11) dahil edilmişti. Burada yer alan tanıma göre bir kişinin Uzamış Yas Bozukluğu tanısı alması için; yaşanan kayıptan sonra an az altı ay boyunca, yoğun duygusal acının göstergesi olarak çeşitli yas tepkileri göstermesi, bununla birlikte merhum kişiye beslediği özlemin ve bilişsel meşguliyetin kalıcı ve yaygın hale gelmesi gerekmektedir.

Tipik Yas Nedir?

Oldukça acı verici bir durum olsa da yas, hayatın yeni dönemine sevilen kişinin varlığı olmadan devam edebilmenin normal bir sürecidir. Geride kalanları çoğu kederlerinin en kötüsünü atlatmayı başarır ve yaşamda işlev görmeye ve anlam bulmaya devam eder. Tipik yas, Uzamış Yas Bozukluğundaki kadar yoğun, ısrarcı, sakatlayıcı ve yaşamı değiştirici değildir. Geride kalan kişi bu durumu güvenliğine veya gelecekteki mutluluk umutlarına ciddi bir tehdit olarak deneyimlemez. Kederli olma hali geride kalan kişide bir süre görülse de bu durumun günlük hayatını bozma özelliği zamanla yok olur.

Uzamış Yas Bozukluğunun DSM’nin güncel basımında yer alacak kriterleri nelerdir?

 1. Kişinin yakınının ölümü üzerinden en az 12 ay geçmiş olması (çocuklar için en az 6 ay)
 2. Kayıptan sonra aşağıda sayılan semptomlardan bir ya da ikisiyle karakterize olan kalıcı yas tepkisi. Ek olarak, tepkilerin en azından son bir aydır neredeyse her gün ortaya çıkması:
  • Ölen kişiye duyulan yoğun özlem
  • Ölen kişinin düşünceleri veya anıları ile meşgul olma (çocuklarda ve ergenlerde, meşguliyet ölümün koşullarına odaklanabilir)
 3. Ölümden bu yana, aşağıdaki semptomlardan en az 3’ünün bulunması. Ek olarak, semptomların en azından son bir aydır neredeyse her gün ortaya çıkması:
  • Ölümden beri kimlik bozulması (örneğin, kendisinin bir parçası ölmüş gibi hissetmek)
  • Ölümle ilgili belirgin güvensizlik duygusu
  • Kişinin öldüğünü hatırlatmaktan kaçınma (çocuklarda ve ergenlerde, hatırlatıcılardan kaçınma çabaları ile karakterize edilebilir)
  • Ölümle ilgili yoğun duygusal acı (ör. Öfke, acı, üzüntü)
  • Ölümden sonra kişinin ilişkilerine ve faaliyetlerine yeniden uyum sağlama güçlüğü (örneğin, arkadaşlarla ilişki kurma sorunları, ilgi alanlarının peşinde koşma veya gelecek için planlama yapma sorunları)
  • Ölümün bir sonucu olarak duygusal uyuşukluk (duygusal deneyimin yokluğu veya belirgin azalması)
  • Ölümün bir sonucu olarak hayatın anlamsız olduğunu hissetmek
  • Ölümün bir sonucu olarak yoğun yalnızlık.
 4. Rahatsızlığın sosyal, mesleki veya diğer önemli işleyiş alanlarında bozulmaya neden olması.
 5. Kişinin yas tepkisinin süresi ve ciddiyetinin, içinde bulunduğu kültüre ait sosyal, kültürel veya dini normların üzerinde seyretmesi.
 6. Semptomların; majör depresif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ya da başka bir zihinsel bozuklukla daha iyi açıklanamaması. Bir maddenin (örn., İlaç, alkol) veya başka bir tıbbi durumun fizyolojik etkilerine atfedilememesi.

Uzamış Yas Bozukluğunun DSM teşhisli bir bozukluk olmasının sonuçları neler olabilir?

Alanda çalışan klinisyenler yas probleminin DSM’e göre teşhis edilebilmesinin önemli artılarının olacağını söylemekte. Bozukluğun toplumda görülme sıklığının ve problemin altında yatan mekanizmanın araştırılması, bozukluğu önleyici ve tedavi edici uygulamaların geliştirilmesi bunlardan birkaçı. Yazarlar, bu araştırmaların ayrıca konu hakkındaki kısıtlı literatürü genişleteceğini ve daha genellenebilir olmasını sağlayacağını öngörmekteler. Her ne kadar yerleşik bir DSM-5 bozukluğunun, teşhisi konan kişilerin damgalanması gibi riskler doğurabilecek olsa da kayıptan sonra yardıma muhtaç olan önemli azınlıktaki yaslı insanlar için hedeflenen bakımın tanımlanmasını ve sağlanmasını teşvik etmesi Uzamış Yas Bozukluğunda sistematik teşhisin sosyal açıdan da avantajlar getirebileceğini göstermektedir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler