Yolda Kalmak

Uzun siyah saçlarının arasındaki aklar, yüzündeki çizgiler yaşını gizlemesine imkân tanımıyordu. Ana yakınması hemen her sabah çok kötü uyanmaktı. Yakınmanın başlangıç tarihini tam olarak veremiyordu. Ama tetikleyen olayı tahmin ediyordu.

Hasta genelevde çalışan seks işçisi bir kadındı. Ellili yaşlardaydı. “Bir zamanlar çok güzeldim. Hiç müşteri sıkıntısı yaşamazdım. Ama şimdi yaşlandım. Zor müşteri buluyorum.” dedi. “Biriktirdiğim parayla ancak küçük bir apartman dairesi satın alabildim. Onun da henüz borcu bitmedi.” diye devam etti.

Dik oturmasından, cesur ve keskin göz temasından, kararlı konuşmasından onurlu bir kadın izlenimi veriyordu.

Fazla vakit kaybetmeden o âlemin kurallarından söz etmeye başladı. Özetle her şey girişi kolay ama çıkışı zor olmaya programlanmıştı.

En son, bir kadın, tanıdığı, arkadaş olduğu bir insanla kaçmaya çalışmıştı. Ama uzun sürmemiş yakayı ele vermişti. Genelevin bahçesindeki köpek kulübesine zorla sokmuşlardı. Ve hayvanın dışkısını yedirmişlerdi.

Hekim, işte bu olayın hastanın uykularını bozan tetikleyici olduğunu öğrendi.

Yaşam öyküsü herkesin tahmin edebileceği türden bir içerik taşıyordu. Eşi tarafından satılmıştı ve binlerce erkekle cinsel ilişki kurmak zorunda kalmıştı.

Hastanın kişiliği ile yaptığı iş taban tabana çelişiyor gibiydi. Hekim bu düşüncesini teyit edebilmek için araştırmaya koyuldu. Kolay para kazanmanın ya da başka şeylerin işi sevimli hale getirip getirmediğini sorguladı. “Bir süre için öyle gibi gelir. Ama yaşlandıkça üstünüze çıkan insanların kalitesi düşer. Mideniz bulanmaya hatta her ilişkiden sonra kusmaya başlarsınız. İnsanoğlu sizden zaten iğrenmektedir. Şimdi söyleyin, böyle bir işte sevimlilik ne arar, doktor?” diye yanıtladı. Kullandığı kelimeler, mantıksal çıkarımlar hastanın zekâ ve entelektüel düzeyinin de normalin üstünde olduğunu gösteriyordu.

Çok sayıda doktora gitmişti. Her biri çok değerli psikiyatristlerdi. Uyku sorununa bir türlü çözüm bulamıyorlardı.

Seansın sonlarına doğru hastaya arkadaşının günün hangi saatinde köpek kulübesine tıkıldığını sormak geldi içinden. Kadın “Sabah saatleriydi.” diyecekti. Hekim son sorusuyla hastanın olayı, en azından mantıklı bir çerçeveye oturtmasına yardımcı olacaktı. “O saatte siz neredeydiniz ve ne yapıyordunuz?” “Yatağımda uyuyordum. Arkadaşımın çığlıklarına uyanmıştım! Kendimi dışarı atmış ve dışkı yedirdiklerini görmüştüm. Acımasızca…” Seans boyu süren mimiklerindeki düzlük, tam da bu sırada yerini derin bir depresif görüntüye bırakacaktı.

Kişiliği ile yaptığı iş arasındaki çelişkiden de söz eden hekim sorgulamayı biraz daha derinleştirdiğinde travma sonrası stres bozukluğunun hemen tüm özelliklerini taşıdığını anlayacak ve tedaviyi o yönde sürdürecekti.

Diğer doktorlara da gitmişti, onlar da çok değerli meslektaşlardı. Ama nedense içini tam olarak açmamıştı. Belki gizleyebildiği gerçek anlamda sahip olabildiği tek şey o içindekilerdi. İşte oraya inmekte nasip bizim hekime idi.

Doktor, hayat bazen ne kadar gaddar bir yolculuk diye düşünecek ve o kadına hafızasında hiç de iğrenç olmayan bir yer verecekti. Ne de olsa yolda kalmış birisiydi o ve yardım etme şansı doğurmuştu.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Güncel Yazılar

  Haberler