Bazen Çözüm Zaman İster

Kaçamak öpücükler, evcilik oyunları, okul sıraları, kokulu silgiler… Ne de çabuk geçmişti zaman. Kız mahallenin en zeki oğluna âşıktı bir kere. Uzun boylu, boynu bükük adamın bakışlarındaki derinlik ve hüzün tek kelimeyle etkileyiciydi.

Okuma yazmayı kendi kendine öğrenmişti. Daha dört yaşındaydı. Yedi-sekiz yaşlarında yabancı televizyon kanallarında çocuk programlarını seyrederken, annesi bir de fark edecekti ki İngilizce konuşuyordu. Aradan fazla geçmemişti ki Almanca ve Fransızca da öğrenecekti. Büyük problemlere pratik yaklaşımları olacaktı. Aynı uzun ve karmaşık sayı dizilerini tersten toplayıp ikiye bölen, yaşıtları daha işin başındayken sonuca giden Gauss gibiydi… Abartısız, mütevazi bir deha..

Dünyanın en zor Üniversitelerini güle oynaya bitirecek daha yirmili yaşlarda global şirketlere en üst düzeyde yönetici olabilecekti.

Yoksul gencin, tüm masrafları kız arkadaşı tarafından karşılanacaktı.

Aşk vardı olayda hem de gecenin karanlığında pırıl pırıl ay ışığı kadar berrak dereler konuşurcasına bir aşk. Böyle bir yüzyılda böyle bir aşk… Tabiatın tüm güzelliklerini temsi edercesine saf ve tertemiz bir aşk…

Evlendiler.

Kız da okumuş babasının devasa sanayi iş kolunun başına geçmişti. Sevgilisi, eşi de oradaydı, yanı başında. Tanrım ne büyük bir mutluluktu, bulutlarda gibiydiler…

Ancak her şey çok kısa zamanda alt üst olacaktı. Psikiyatrik bir hastalık karabulut gibi çökecekti üzerlerine. İlk atak depresyondu. Zifiri bir depresyon. Çökkünlük. Dünya ile bağlantısını kesmesine yol açacaktı gencecik adamın. Deneyimli psikiyatristler sayesinde depresyondan tam çıkacakken mani atağı hastayı sarmalına alacaktı. Depresyonun tam tersine bir hal, bir neşe, bir kendine güven vesaire… Harcamaları artacak, riskli projelere eğilim gösterecekti. Sevgilisi, eşi, riski sezecek ve hukuksal nedenlerle boşanacaklardı. Ama onu asla terk etmeyecekti. Asla.

Derken bipolar afektif bozukluk tanısı konacaktı. Türlü çeşitli tedavi yöntemleri denenecekti. Ama tam karnında hissettiği dehşetli sıkıntıya çare bulunamayacaktı.

Neredeydi o güzel gençlik yılları? Neredeydi? Hani çocukları olacaktı. Hani mutluluktan birbirlerinden başkasını göremeyeceklerdi. Hani dünya bir yana onlar bir yana olacaktı.

Tam bunları düşünüp köşe bucak sessiz sessiz ağlarken genç kadın, tesadüfen bizim hekimle karşılaşacaktı.

Hastayla ilk karşılaştıklarında her şey ümitsiz, güçsüz ve boynu bükük bir el sıkışmasıyla başlayacaktı. Hikâyeyi baştan sona dinleyen doktor, hastanın genetik yatkınlığını, yetersiz sosyal destek sitemini, zaman zaman başvurduğu madde kullanım öykülerini not edecekti. Ama en önemlisi hastanın cümle Türk hekimlerine olan güveninin sarsılmış olduğunu fark edecekti. Bunda büyüklenmeciliğinin de birazcık rolü vardı ama hekimlerin yaklaşımlarındaki uçurum da açıklanamayacak boyutlardaydı.

Doktor fazla zaman kaybetmeden iyi tanıdığı İrlanda asıllı yaşlı ve çok deneyimli bir yabancı psikiyatriste yönlendirecekti. Böylece çare arayışı yurt sınırlarını aşacaktı. O hekimle birlikte konsülte edilecekti. İşbirliğine ülkenin en donanımlı kurumları ve hekimleri de eşlik edecekti.

Uzun yıllar çok ama çok sabırlı çabalara rağmen maalesef sonuç alınamayacaktı. Zekâ, para, dünyanın hekimi, teknolojisi çare olamayacaktı…

Ama amansız hastalık pırlanta temizliğindeki sevdayı ellerinden alamayacaktı ya… Varsın yaşanacak şey her neyse yaşansındı…

Hekimin aşka inancı tamdı. Günün birinde o hastanın da bir ilacı ve o ilacında bir dozu olduğu keşfedilecekti.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler