Karantina ve Evde Kalmanın Psikolojisi

Karantina ve Evde Kalmanın Psikolojisi

Ortaya çıkan ön sonuçlar COVID-19’dan fiziksel ve zihinsel sağlık noktasında sıkıntı çeken ve yaşam doyumu düşük olan yetişkinlerin mevcut durumdan daha fazla etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Adelaide, Tongji ve Sydney Üniversitelerinden araştırmacılar Çin’in 64 şehrinde geçtiğimiz Şubat ayı boyunca karantina önlemleri ile yaşayan toplam 369 kişi üzerinde bir araştırma yürütmüşlerdir (Zhang, Wang, Rauch, & Wei, 2020).

Adelaide Üniversitesinden Dr. Stephen Zhang öncülüğünde yürütülen bu çalışma, mevcut sağlık koşulları dolayısıyla ve hem zihinsel, hem fiziksel olarak daha fazla etkilenme riski taşıdığı için çalışmaya son verip karantinaya çekilen kişileri içermekteydi.

Dr. Zhang dünyanın pek çok yerinin karantina sürecine henüz başladığı için, bir aylık karantina sürecinin insanların sağlığı, sıkıntısı ve yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisini incelediklerini ve sonuçların diğer ülkelerde karantina hususunda alınacak önlemlere destek sunabileceğini belirtti.

Psychiatry Research’te yayınlanan çalışma, COVID-19’un etkisinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan yetişkinlerden kronik rahatsızlığı bulunanların, mevcut sağlık sorunu olmayanlara nazaran daha fazla memnuniyetsizlik belirtileri sergilediklerini göstermektedir.

Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Andreas Rauch ise karantina sürecinde çalışmayı bırakan yetişkinlerin daha kötü zihinsel ve fiziksel sağlık durumları göstermelerinin yanı sıra can sıkıntısı yaşadıklarını bildirmelerine de şaşırmadıklarını dile getirmektedir. Buna karşılık, küresel salgın boyunca işini evinden yürüten yetişkinlerin değerli bir amaca sahip olma ve rutin duygusu hissetmelerinin olumlu sonuçlar oluşturabildiğini göstermektedir.

Çalışmanın en ilginç ve beklenmedik sonuçlarından birisi ise evde geçirilen süreç boyunca günde en az iki saat egzersiz yapan kişilerin günde en fazla yarım saat egzersiz yapan kişilere kıyasla daha fazla memnuniyetsizlik ve rahatsızlık hissettiklerini belirtmeleridir.

Ortaya çıkan bu sonuç daha az egzersiz yapan kişilerin karantina süreci öncesi aktif yaşam tarzlarına sahip olmayan kişiler ve daha çok egzersiz yapanların süreç öncesinde daha aktif kişiler olabileceği; mevcut önlem ve kısıtlamalar sonucu daha fazla hayal kırıklığına uğramış olabileceklerini göstermektedir. Fakat henüz bu çıkarımı yapmak için erken olduğu ve daha fazla çalışmaya gerek duyulduğu göz ardı edilmemelidir.

KAYNAK:
– Zhang, S. X., Wang, Y., Rauch, A., & Wei, F. (2020). Health, Distress and Life Satisfaction of People in China One Month into the COVID-19 Outbreak. SSRN Electronic Journal, 112958. https://doi.org/10.2139/ssrn.3555216

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler