Medyanın Toplu Katliamcılar Üzerindeki Etkisi

Günümüz haber kaynaklarının en önemlisi haline gelen medyanın kullandığı dil, olayların algılanış biçimini ve dolayısıyla toplumsal hafızayı büyük ölçüde etkilemektedir.

Medyanın toplu katliamcılar üzerindeki etkisini inceleyen güncel bir araştırmanın sonuçları dikkat çekicidir.

Araştırmacılar toplu katliamcıların büyük bir çoğunlukla erkek olduğunu ve bunların çoğunluğunun kendilerini mağdur olarak algıladıklarını bildirmektedir.

Ayrıca toplu katliamcıların çoğunun mental hastalığı olan, intihara eğilimliler ve grandiyöz (büyüklenmeci) davranışı olanlar olduğu ortaya çıktı. Bu kişiler medyatik olmak adına çoğunlukla öldürücü silahlarla kalabalık yerleri (okulları, parkları) hedef alıyor. Dolayısıyla medyanın katliamları ve cinayetleri diğer haberlere göre daha fazla sunuyor olması katillerin motivasyonlarını pekiştirmektedir.

Araştırmalar medya kuruluşlarının, uzman kişiler ve bilim insanları ile işbirliği içerisinde çalışmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmektedir.

KAYNAK:
Silva, J. R., & Greene-Colozzi, E. A. (2019). Fame-seeking mass shooters in America: Severity, characteristics, and media coverage. Aggression and Violent Behavior.