Mevsimsel Depresyondan Etkileniyor musunuz?

Mevsimsel Depresyondan Etkileniyor musunuz?

Mevsimsel afektif bozukluk (MD), yılın belirli zamanlarında meydana gelen majör bir depresyonun bir türüdür. Mevsimsel Depresyon, alt-tip bir depresyon olarak kabul edilirken, çalışmalar vakaların % 33-44’ünde MD’nin mevsimsel olmayan majör depresyona dönüştüğünü göstermektedir.

Mevsimsel Depresyon’un Belirtileri Nelerdir?

Mevsimsel depresyon bazen “kış depresyonu” olarak da adlandırılır. Çünkü semptomlar genellikle sonbahar/kış mevsiminde başlar ve kötüleşir. Semptomlar, tipik olarak ilkbahar/yaz aylarında geçer ancak bazı kişiler yaz aylarında da semptomları yaşayabilir. İlkbaharın sonunda başlayan ve sonbaharda biten “yaz depresyonu” olarak bilinen nadir bir mevsimsel depresyon türü de vardır.

Mevsimsel Depresyon tanısı genellikle ilkbahar/yaz aylarında semptomların azalması ve en az iki yıl üst üste mevsimsel semptomlarla birlikte sonbahar/kış aylarında düzenli olarak depresyon döngülerine dayanır.

Mevsimsel Depresyon görülen kişiler, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, mevsimsel olmayan depresyona benzer ruh hali değişiklikleri ve semptomları yaşarlar:

 • Keyifsizlik
 • Günlük aktivitelerde belirgin ilgi ve zevk kaybı
 • Azalan motivasyon
 • Azalan enerji ve yorgunluk
 • Değersiz ya da suçlu hissetmek
 • Azalan libido
 • Bozulmuş konsantrasyon
 • Sinirlilik

Kış aylarında yaşanan Mevsimsel Depresyonun karakteristik özelliği olan spesifik bir belirti kümesi vardır: Gündüz uykuya yatma isteği ile artan uyku; özellikle karbonhidratlar için iştah artışı; ve kilo alımı. Ayrıca, kişinin işlevselliğini bozucu nitelikte olabilir.

Mevsimsel Depresyon neden olur?

Mesimsel depresyonun kesin nedeni tam olarak anlaşılmamıştır. Bununla birlikte, araştırmacılar MD’yi sonbahar ve kış günlerinde daha az güneş ışığına maruz kalmaya bağladılar.

En köklü teori, güneş ışığının eksikliğinin beyinde hormonal değişikliklere yol açtığıdır. Güneş ışığına daha az maruz kalmak, hipotalamusun düzgün çalışmasını engelleyerek biyokimyasal bir dengesizliğe neden olabilir. Örneğin, beynimizdeki “mutlu kimyasal” olan ruh halimizi düzenlemede yer alan serotoninin üretimi azalıyor olabilir.

Duygu düzenlemesini etkileyen sinirsel yollar bozulduğunda, ruh halimiz, enerji seviyelerimiz ve iştahımız etkilenebilir. MD’li insanlarda beyin, uyku başlangıcıyla ilişkili “uyku hormonu” olarak bilinen melatonin fazla üretiliyor olabilir. Düşük güneş ışığı seviyeleri, vücudun doğal sirkadiyen ritmini bozarak MD semptomlarına neden olabilir.

ABD’de, yetişkinlerin % 6’sında mevsimsel depresyonun eşlik ettiği majör depresyon vardır. Bir bireyde ilk kez mevsimsel depresyon görülme yaş ortalaması ise 27’dir. MD en çok üreme çağındaki kadınlarda görülür, bu hastalık kadınlarda erkeklerden dört kat daha sık görülür. Prevelans oranları yaşlılıkta azalır, 65 yaş üzeri kadınlar ve erkekler eşit olarak etkilenir.

MD çocuklar arasında daha az görülür ve oranlar kız ve erkek çocuklarında benzerdir. Hastalığın genetik bir bileşeni de var gibi görünüyor. Yakın bir aile üyesi etkilenirse, mevsimsel depresyon olması daha olasıdır. Tüm yıl güneş ışığı alan ülkelerde MD oranları düşüktür. Ayrıca, ekvatordan uzaklaştıkça MD’ye sahip olma olasılığınız azalır.

KAYNAK:
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/mind-body-food/201912/are-you-affected-seasonal-affective-disorder-sad

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler