Olumsuz duygularla mücadelede yeşil alanların önemi

Olumsuz duygularla mücadelede yeşil alanların önemi.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nün (KIT) katılım gösterdiği disiplinler arası bir çalışmanın neticesinde şehir merkezlerindeki yeşil alanların, şehir sakinlerinin esenliğini doğrudan iyileştirdiğine yönelik kanıtlar bulundu. Çalışmaya göre olumsuz duygularla mücadelede sorun yaşayan kişiler yeşil alanlardan en fazla istifade eden grup. Epidemiyoloji, psikoloji, nöral görüntüleme ve coğrafi bilişim sistemlerinin bir araya geldiği çalışma, Nature Neuroscience isimli dergide (DOI 10.1038/s41593-019-0451-y) yayımlandı.

Ağaçlar, bodur ağaçlar, çimler ve çiçeklerle dolu yeşil alanlara yakın olmak, insanlara yalnızca yaz sıcağında iyi gelen bir şey değil. Gerekçeleri üzerine, KIT’nin Spor ve Spor Bilimleri Enstitüsü’nde (IfSS), Mannheim Akıl Sağlığı Merkezi Enstitüsü’nde (CIMH) ve Heidelberg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından, nöral seviyelerde çalışmalar yapılmıştır. IfSS Başkan Yardımcısı ve günlük insani deneyimler ve davranışların kaydedilmesi gibi ayakta hasta değerlendirmesi konularında uzmanlaşmış olan Mental mHealth Lab’in Başkanı da olan Profesör Ulrich Ebner-Priemer, “Epidemiyoloji, psikoloji, nöro görüntüleme ve coğrafi bilişim sistemleri yöntemlerini bir araya getiren, disiplinler arası bir yaklaşım uyguladık” açıklamasını yaparak bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

CIMH tarafından koordine edilen çalışmada, yaşları 18-28 arası değişkenlik gösteren 33 adet şehir sakininden, özel ekipmanlara sahip akıllı telefonları kullanmak suretiyle, duygu durumlarını, bir hafta boyunca günde yaklaşık dokuz kez ölçmeleri istendi. Katılımcılar, bu süre boyunca, normal günlük rutinlerine devam etmiş, bu sürenin ardından, mahalledeki yeşil alanların oranı, havadan çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve coğrafi bilişim yöntemleriyle tespit edilmiş ve şehir içerisinde, etraflarında bulunan yeşil alan sayısı arttıkça, katılımcıların esenlik seviyesinin de o denli yükseldiği ortaya çıkmış. İkinci adımda ise 52 adet farklı genç yetişkinden, aynı şekilde olmak üzere, günlük yaşantılarındaki duygu durumlarını ölçmeleri istenmiş. Yedi günlük ölçüm aşamasının ardından, bu katılımcılar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılarak ayrıca incelenmiştir. İkinci grubun sonuçlarının, ilk seferde ortaya çıkan sonuçlarla uyumlu olduğu tespit edilmiş.

KIT bünyesindeki Mental mHealth Lab, teste katılan şahısların konumlarının tespit edilip ölçülmesinden ve refah durumunun, akıllı telefonlardaki GPS’le çalışan elektronik günlüklere sürekli olarak kaydedilmesinden sorumlu olmuştur. Ekip, ayrıca, hava verilerine ek olarak, teste katılan şahısların günlük yaşamlarındaki fiziksel aktivitelere ilişkin duyusal verileri de toplamıştır. Ardından, bu veriler, çok seviyeli istatistiksel modellerle ölçülmüştür. Mental mHealth Lab’den Markus Reichert, “Bizim yöntemlerimizle, şehirlerdeki yeşil alanların etkisinde kalma durumunun, teste katılan şahısların refah seviyesinde doğrudan değişikliklere yol açıp açmadığını tespit etmek mümkün olmuştur” açıklamasında bulunmuştur. CIMH’den Dr. Urs Braun ve Profesör Heike Tost’la birlikte, çalışmanın ilk yazarlarındandır. “Bu sözde denek içi sorgulama üzerinde, bu yöntem kullanılarak ilk kez çalışılmıştır.”

Şehir Planlaması ve Sağlığın Teşviki

Çalışmanın sonuçları, Nature Neuroscience isimli dergide yayımlanmakta olup, aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:

 • Şehir sakinlerinin mahallesinde yer alan yeşil alanların büyüklüğü arttıkça, esenlik seviyesi de yükselmektedir.
 • Yeşil alanlara karşı oldukça olumlu bir yaklaşım sergileyen kişilerin, dorsolateral prefrontal korteksindeki faaliyetlerin düşük olduğu tespit edilmiştir.
 • Beynin bu bölgesi, olumsuz duyguların ve stresli çevresel deneyimlerin işlenmesinde merkezi bir işleve sahiptir.
 • Yeşil alanların, bilhassa olumsuz duyguları öz düzenleme kapasitesi düşük olan kişiler için önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Markus Reichert, “Çalışmanın sonuçları, sağlık unsurlarının hesaba katılması bakımından, şehir planlaması için oldukça faydalıdır” açıklamasında bulundu. “Şehir içerisinde eşit şekilde dağılım gösteren yeşil alanlar, ruhsal hastalıkların önlenmesi bakımından büyük bir potansiyel gösterebilir.” Eski çalışmalar, şehirde büyüyen ve yaşayan insanların, kırsal kesim sakinlerine kıyasla, stres karşısında farklı tepkiler verdiğini ve depresyon, şizofreni ve anksiyete bozuklukları geliştirme konusunda daha yüksek risk taşıdığını halihazırda ortaya koymuştur. Bu bulgu, şehirleşmenin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle daha da ölümcül bir nitelik taşımaktadır. Birleşmiş Milletler’e göre, mevcut durumda, şehirlerde yaşan insan sayısı, kırsal bölgelerde yaşayan insan sayısından fazladır. 2050 yılında, küresel nüfusun yaklaşık üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir.

Kaynak: Green Areas in Cities Promote Wellbeing

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler