Müslüm Baba: Kalbiyle Söyleyen, Kainatın Dinlediği Adam

Şarkılarını defalarca ve defalarca dinleyenlerden bir psikiyatrist olarak, dün gece izlediğim Müslüm Baba filminden sonra bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. İnsan ruhundan iyi kötü anlayan birisi olarak bunu bir vazife bildim. Bir yandan da benden daha iyi yapacakları kışkırtmak istedim…

Ortada Allah vergisi bir yetenek, onu ortaya çıkaran bir usta, evlat sevgisiyle dolup taşan, empatik ve teşvik eden bir anne, psikopat bir baba, içinden çıkamadığı bir baba-oğul ilişkisi, yaşayamadığı gençliğinden hayatının sonuna dek taşıyabildiği, kadına ve sevgiye verdiği o dehşetli değer ve saygının canlı göstergesi olan ve de sahip olduğu tek değer olarak bir Muhterem Hanım, sorumluluğunu üstlendiği bir kardeş. Rol model olduğu bir gariban gençlik, ideal olarak seçtiği bir Yunus Emre vardı. Müslüm Baba’nın hayatının ekseninde yer alan kahramanlar onlardı…

İlgili herkesin malumu, kahırlar içinde geçen bir hayat ancak bu kadar yüceltilebilirdi. Babası hayatını karartmış ama o asla el kaldırmamıştı. Nedeni, belli ki, Allah korkusu, utanç kaygısı idi. Öyle ki, bu duruş, kanımca, birtakım savunma mekanizmaları ile açıklanamayacak bir engelleyici güçle mümkün olacaktı.

Aslında hayatında büyük laflar etmekten hoşlanmayan bir adamdı o… Ama ettiği her laf, psikolojik içeriği ile, aslında çok anlamlı ve büyüktü…

Gülhane Parkı konserinden sonra “Kendini jiletleyenler için ne diyorsunuz?” diyenlere “Yas tutuyorlar.” demesi mesela.. Hayatı yas tutmakla geçen bir insanın kitlelere kendini yansıtması, onlardaki acıyı yaşaması değil de neydi ki… Gerçekten, annesine, kardeşlerine, ömrü yas tutmakla geçmişti.

Babası, annesini öldürdüğü anda, alkole başlaması, eşine karşı zaman zaman gösterdiği şiddet eğilimleri agresyon gösterenle özdeşleşme idi. Bu, büyük travmalara maruz kalanlar için bir kuraldı.

İnsan ayırt etmeyen, tribünlere oynamayan bir sanatçı idi… Sevenlerinin eleştirilerine rağmen, pop müzik denemeleri oldu, Toplumun her kesimine hitap etti. Müzik onun için kalpten kalbe giden bir evrensel titreşimdi.

Şöhret ve para ana mesele olmadı. Ama kainata ulaşabilmek için bunları çok iyi kullandı.

Kendisini bıçaklayanı bağışladı. Oradaki sevgi-nefret ikilemini gördü. Bir manevi “Baba” olarak babaya karşı taşınan o kargaşayı hissediyor, biliyor ve anlayışla karşılıyordu.

Hayatı bir dersti… Geçmişi yok etmenin imkansızlığını vurgulayan. Tek çıkar yolun o geçmişten eserler yaratmak olduğunu saptayan.

Tam ve gerçek bir başarı öyküsü yazmıştı. Amerikalıların sonradan görme özürlü olan sanatçısı Ray Charles’ı ile bizim Müslüm Babamızın dinamikleri ne kadar da benziyordu. İşitme engelli bir sanatçı olarak sesine hakimiyeti falan gözden kaçmayacak bir yetenekti. Müzikolog olmaya gerek kalmadan, kolayca anlaşılabiliyordu.

Müslüm Baba, sevgisini, öfkesini, geçmişten taşıdığı neyi varsa hepsini kalbine yüreğine vermiş orada yakmış ve yakmıştı. Kül etmeden….

Baba, “Evlat” şarkısıyla evlatlarına vasiyetini bırakmıştı. Dürüst olmayı, insancıl olmayı, ümitli olmayı, gayesiz olmamayı vasiyet etmekteydi.

Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar
Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat
Sakla umutlarını yıkılıp kalma sakın,
Ümitsiz ve gayesiz yaşamak zordur evlat…

Sev bütün insanları say bütün insanları
Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları
Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı.
Bir karıncayı bile incitme sakın evlat
Evlat, insan ol evlat

Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa
Unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat
Kul kaderini yaşar bahtında ne varsa
Düşmez kalkmaz bir Allah unutma sakın evlat.

Müslüm Baba, insanımızın sorunlarını, onlardan çıkış yollarını, değerlerini, ödüllendirdiği çabaları gösteren muhteşem bir örnektir.

Gönüllerimizi fethetmiş bir insan olarak hakkında kütüphaneler dolusu yazılacaktır. Yazılması gerekmektedir.

O’nu çok seviyor, özlüyor ve rahmetle anıyorum…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler