Bir Bilimsel Macera

Bir Bilimsel Macera

Dâhiliye asistanı, karaciğer sirozu olan bir hastayı profesöre takdim ederken, şahsın anamnezinde sık tekrarlayan sara nöbetleri olduğunu ancak son iki yıldır hiç nöbet geçirmediğini rapor edecekti.

Halil, keskin gözlem yeteneğini keşfetmesinin mutluluğunu, o ânı defalarca ve onlarca kişiye aktarmak suretiyle ifade edecekti. Bıkmadan usanmadan, “O anda, siroz ile epilepsi arasındaki olası ilişkiyi gözlemiş ve daha o akşam hipotezimi geliştirmiştim!” cümlesi, Halil’in lügatindeki ana klişelerden birisi olacaktı.

O yıllarda bilim insanları merak ettikleri konuları araştırmak için rektörden izin alır ve ta Ankara’ya giderlerdi. Tıp indeksi sadece bir-iki yerde vardı. Ve incelemek günler sürer, saptanan dergi yayınlarını elde etmek ise aylar alırdı.

Halil, elindeki oldukça eski basım birkaç kaynağı alelacele karıştırarak, hayal gücüne ve de spekülasyona kuvvet, amonyak-epilepsi ilişkisine dair ilginç ve basit sayılabilecek teorisini geliştirmişti; “Sirozda amonyak artar, beyine gider, uyaran molekül miktarını azaltır, dolayısıyla baskılayıcı moleküller dominant hale geçer, işte sana doğal yollardan epilepsi tedavisi!” diyordu içinden…

Teoriyi geliştirmiş ve o akşam, misafirhanenin restoranında kendine rakı ısmarlamıştı. Ne de olsa artık o bir bilim insanı, bir entelektüeldi. Rakı da içerdi, sigara da… Tepeden de bakardı, alçak gönüllülük de taslardı. Enikonu, kendini hiç o kadar bilim insanı hissetmemişti.

Ertesi gün konuyu profesöre açtı. Onun vasıtasıyla fakültenin fizyoloji hocası ile tanıştı. Çok candan, ‘şeker’ denilen türden bir hocaydı fizyolog. Araştırmaya da ihtiyacı vardı. Zira yılların hocası olmasına rağmen bir türlü doçent yapmıyorlardı. Çünkü –‘biraz’dan biraz fazla– muhalif bir kişiliğe sahipti. Gördüğü hiçbir yanlışa duyarsız kalamıyordu. Ne yapsındı, babasından –o da dedesinden– öyle görmüştü. Anlaşılan, sülale boyu itirazları vardı yanlışlara ve haksızlıklara…

Halil, fizyolog Erman Hocayı çok sevecek ve dostlukları ömürlük olacaktı. Erman Hoca teoriyi dinledi. Yarı inanarak, yarı kuşkulu, yola koyulmaya karar verdi.

Sıra, köpekler üzerinde deney yapmaya gelmişti. Hayvan barınağı rektörün lojmanına çok yakındı. Günlerce sokaklardan toplanan köpekler, barınağa alınıyordu. Hayvancıklar sabahlara dek havlıyor, rektör ise Erman Hocanın su geçirmez kişiliğini bildiğinden fazla ses çıkaramıyor, “Yahu, orada neler oluyor?” falan gibi sorularla, rahatsızlığını olabildiğince nazik bir biçimde dile getiriyordu. Ekibe yeni hocalar alınmıştı. Süreç herkesi, hakikaten, derinden etkilemekteydi. Hatta ekiptekilerden birisi köpeklerle fazla haşır-neşir olduğundan mezhebini değiştirecek, Şafiiliği bırakıp Hanefi mezhebine dönecekti. Hayvanlara her dört saatte bir, gece gündüz demeden, kesintisiz, sırayla damardan amonyak enjeksiyonu da cabasıydı. Sonuçta deney, gerçekten çok boyutlu bir macera halini almış gidiyordu.

Zaman geçtikçe Halil’i bir kaygı sarıyordu ki, hem de nasıl. Ya amonyak, epilepsi eşiğini etkilemezse… Ya eşik, varsaydığı üzere yükselmezse? “Allah’ım, insan içine nasıl çıkarım!” diye içi içini kemiriyordu… O denli heyecanlı bir bekleyişi hayatında bir daha hiç tatmayacak, sonraları heyecana ‘tatlı’ sıfatını ekleyecekti.

Derken, büyük gün geldi çattı. Deneye katılanların tamamı gözlerini Halil’e dikmiş, gelecek tepkiyi heyecanla izliyorlardı. Halil’in gözü ise enjektördeydi. Enjektörde epilepsiyi tetikleyecek olan kardiyazol adlı bir madde vardı. “Allah’ım ne olur, başlangıç dozu aşılsın!” diye dua ediyordu. Yerinde duramıyordu. Ağzı kurumuş, yutkunmakta zorlanıyor, kalbi yuvasından çıkarcasına çarpıyor, nefesini adeta tutmuş ve zaman geçmek bilmiyordu.

Enjektör yavaş yavaş beklediği sınırın üstüne çıktığında derin bir nefes aldığını, hiçbir zaman unutamayacaktı. Hele de kardiyazol dozu başlangıçtakinin tam dört katına ulaştığında… İşte haz denen şey oydu. Öykü, Halil’in neredeyse tüm tanıdıkları, arkadaşları, dostları ve öğrencileri tarafından bilinegelecekti…

İşte o deneydir ki Halil’i Amerika’ya gönderecek, Erman Hocayı kısa zamanda profesör yapacak, deney konusu epilepsi mekanizmaları fizyoloji laboratuvarının ana meşguliyeti haline gelecek, o yıllarda Erman Hocayı asiste eden bir değerli araştırma partneri, yükseköğretim sisteminde üst düzey bürokrat olacaktı.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler