Cigara: Anılarda Var Gibi Ama Yok Aslında!

Cigara: Anılarda Var Gibi Ama Yok Aslında!

Daha altı yaşında sokaklarda izmarit toplardık. Amcamın oğlu ile. Maraş sokaklarında. Bayram harçlıklarımızdan Astor, Kent alırdık. Kaçaktılar. Renkli kutularda kokuluydular. Bir paket bir filmde biterdi. Kapalı sinema salonlarında. Sigara her yerde serbestti. Ameliyathanelerde bile. O yıllarda. Şehirlerarası yollarda duman altıydık. Ter, ayak ve bol soğanlı lahmacun kokularına eşlik ederdi cigara dumanları. Eşlik etmek ne demek, adeta sevişirler bir bütün olurlardı.

Açık radyo programı yaptığım zamanlarda, sonradan bir hocadan öğrendim ki, benim maceram daha ana karnında başlamıştı. Annem durmadan içermiş de daha doğmadan göbek bağı ile nikotine bağlanmışız anlayacağınız. Bir tek annem mi? Yedi geçmişim tiryakiydi ya. Leyla nine, Memduh dede, babam, eksiksiz hepsi…

Kafayı bulduran sabahın ilk nefesleri hala aklımda. Uzun Maltepelerle. Orta sonda. Evde. Babama çaktırmadan. Helada.

Ortaokul birincilikle bitince, annem elleriyle ikram etti “yak bir cigara”… O an legalize olduğum andı. Cigaramla karanlıktan, yer altından aydınlığa çıkıvermiştim.

Amcam biz iki ergene onluk paketlerde cigara verirdi. Harçlıklardan ayrıca…

Sevgili dedem Yenice içerdi. Bana “tütün sağlık için hiç iyi değil. Uzak durmak lazım” diyen ilk ve tek kişiydi.. Ve onu terk edenler listesinde bir numaraydı. Ne güzel bir adamdı o…

Lise yıllarımdı. Okulda, kapalı açık her alanda durmadan içerdim. Bana eşlik eden arkadaşlar az değildi. Hatta çoğunluktaydık onlarla. Bir kaç “kılkuyruk!” dışında ha babam içerdik. Kağıt oynarken, içerken. Müzik dinlerken. Saz çalarken… Her zaman…

Günde üç paketlere ulaşan cigara bağımlılığım üniversite yıllarımda tam gaz devam etti. İstanbul’da Göztepe’de ufacık odamın duvarları, perdesi nikotin rengine boyalıydı. Midem ekşirdi. Durmadan anti asit almak zorunda kalırdım.

Üzüntülerime, sevinçlerime, heyecanlarıma korkularıma, meraklarıma, bildiğiniz gibi değil her duyguya eşlik ederdi. Öyle bir muhabbetti ki dahası yok sanırdınız.

Beni tanıyan herkesin çok iyi bildiği bir parçamdı o…

Amerika da zor zamanlar döneminde, aylık harçlığımın neredeyse yarısı idi Camel harcaması. İngilizce, tıp ve daha ne kadar bilimsel gerçeklik varsa zihnimde hepsi duman altıydı. Sigarasız okuyamaz düşünemezdim. Kütüphanelere bile gidemezdim. O kadar ileri gitmiştim ki günde otuz defa bahçeye gidip geldiğimi gören Hoca “sana sigara serbest” diyecek ve NIH de ayrıcalıklı olacaktım. Ah Phil Skolnick! Şimdiki NIH şefi. Bir de onunla karşılıklı bina içinde içerdik…

Öyle güzel dostluklara vesile olurdu cigara. Ama “kendi cigaranı kendin al” dediği için biten dostluklar da vardı, İnsan ilişkilerimin tam ekseninde idi hülasa.

Başından beri var olan nefes darlığı son yıllarda artacaktı. Öksürük beni tanımlayan bir belirti olacaktı. Çıktığım televizyon programlarında defalarca tüm ülkeden özür dilemek zorunda kalacaktım…

Artık dostluk bitmeye yüz tutmuş, acı anılar başlamıştı. Mesela bir defasında Beşiktaş yaya geçidinde öksürmekten bilincimi bir an için yitirecek ve kalabalığa doğru arabayı sürecektim. Sol ön teker kaldırıma takılacak, paramparça olacaktı bereket… Yoksa!… Allah korumuştu yine. Oradaki polisin lastiği elleriyle değiştirmesi unutulmaz bir insanlık örneği olacaktı.

Artık acınacak haldeydim. Defalarca terk etmeyi deneyecek ama başaramayacaktım

Sonunda bir gün Kitaba el basmaya karar verdim. Allah’ın yardımı olmadan bırakmak olmayacaktı. Zira cigara her hücremin olmazsa olmaz bir molekülü idi…

Nihayet yemin ettim. Bıraktım. Günde en az üç paket içerken birden sıfırladım. Ve o andan itibaren yok oldu. Unuttum. Sanki onunla hiç tanışmamış gibi oldum…

En büyük streslerde bile aklıma gelmedi…. Ana karnı dahil tam kırkbeş yıllık bir bağımlılık sona erdi.

Kitaplarda yazılanlar doğruydu. En kuvvetli bağımlılıktı. Ancak defalarca bırakmayı denemek gerekiyordu. Bıkmadan. Usanmadan…Sonunda başarılıyordu.

İlginçtir. Anılardaki yerini çok kısa sürede terk ediyordu.

Yani cigara içerek geçen yıllar aslında cigarasız geçmiş yıllardı. O halde ne gerek vardı? Ve dedem yine haklıydı…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler