Öfkeli Adam

Çocukluk yılları ahşap, eski bir binanın üçüncü katında geçmişti. Onca kedi vardı ki evde… Ancak yıllar sonra fareleri avlasınlar diye evin büyüklerinin büyük itina ile beslediklerini anlamıştı. Oysa o yıllarda, minicik ama koca yürekli bir çocukken, hepsinin birer oyun arkadaşı olduğuna inanırdı adeta. Ta ki bir gün sarı tüylü, sarmanlardan birisi elini acımasızca tırmalayana dek… O günden sonra sevgi artık katıksız değildi. Korku karışmıştı bir kere.

Doktora annesi ve babası zorla getirmişlerdi. Sol el bileği parçalanmış, alçıya alınmıştı. Duvara çaktığı yumruk öfkesindeki şiddetin sadece küçük bir kısmı idi. Babaya duyduğu acımasız duygular çok uzun yıllar öncesine uzanmaktaydı. Her üçü de muayene odasındaydı. Ama otuzlu yaşlardaki genç adamdan sağlıklı bilgi almak imkânsızdı. Gözleri ateş saçmaktaydı. Sağlığı ile ilgili konularda işe yarar bilgi vermiyor, veremiyordu. Sürekli olarak babaya küfürler yağdırıyordu. Ağzından köpükler gelircesine… Her iki ebeveyn de adeta sinmiş onu dinliyorlardı. Anne sessizce ağlamaktaydı.

Olacak gibi değildi. Doktor tüm güvenlik kurallarını bir yana bıraktı, her iki ebeveyni de dışarı çıkardı. Sanki hastasının çocukluktan getirdiği kocaman yüreği görür gibiydi, onca arbedenin, küfür kıyametin içinde…

Ana-baba dışarı çıkıp ta hekimle baş başa kaldığında genç adam ne diyeceğini bilemez halde kalıverdi. Şaşkındı. Kendisine duyulan güven onu hıçkırıklara boğdu. Uzun zaman ağladı, ağladı, ağladı. Doktor ise sessizce, gözlerini ondan bir an bile ayırmadan bekledi, bekledi ve bekledi.

“O Allah’ın belası adam beni işte bu hale getirdi!”. dedi dili dolanıyordu. Ağzı kup kuruydu. Sekreterden bir bardak su istedi hekim. O esnada her şey genç adam içindi. Ve adam bunu hissetmekteydi.

“Beni dinlerken gözlerinin içi gülüyor. O… ç….’nun. Şu zavallı halimden zevk alır gibi…” diye devam etti. Hekimin sormasına gerek kalmamıştı. Çocukluk ve ergenlik yıllarının ana travmalarını birer birer anlatmaya başladı.

Babası din hocası idi. Diğer çocuklara ibret olsun diye önce kendi oğlunu azarlar, aşağılar ve döverdi. Çocuk en küçük bir tepkide kendini üç katlı binanın en üst katındaki avludan aşağı bacaklarından asılı olarak sarkıtılırken bulurdu. O anda yaşadığı dehşeti hatırlamak bile istemediği konuyu aktarırken takındığı buz gibi ifadeden belliydi.

Yıllar babanın terbiye etmesi ile geçti. Şimdi sıra genç adamdaydı! Şu sıralar, o, babasını terbiye etmekle meşguldü!

Kendisine ve diğer insanlara duyduğu öfke öylesine şiddetliydi ki, sınırsız hoşgörüsü olmasa ve genç adam buna derecesiz ihtiyaç duymasa oda ne hale gelirdi acaba diye düşünedurdu doktor.

Hastanın hikâyesi paranoyada noktalanıyordu. Babanın gözlerindeki anlamsız bakışlar alaycı nitelik kazanıyordu. Hatta zaman zaman baba hayallerine bile müdahale ediyordu. Onun ne düşündüğünü denetler noktadaydı.

Kısacası duyguları karmakarışık, müthiş öfkeli ve marazi şüpheler içindeydi.

Anne sessiz ve zayıftı. Sırtını dayayabileceği tek bir şey yok diye düşündü doktor. Sosyal destek sıfır noktasındaydı adeta.

Bu yargı ana babayı içeri aldığında dağılıverdi. Anne titreyen bir sesle “Bizim ondan küçük bir çocuğumuz daha var. Hastalık ona da bulaşır diye korkuyoruz.” diyordu.
“Abisi tüm bu yaptıkları yetmiyormuş gibi, bir de evde kedi besler. Küçük kardeşi ise kediden çok korkar…”
“Ne yapsak dersiniz hocam?” diyordu. Alçak bir fısıltıyla…

Hasta ve doktor şaşkınlık içindeydi. Hastanın öfkesi doktora da bulaşır gibiydi. Ne diyeceğini bilemezken, birden fark etti ki, genç adamı hayata bağlayan bir şey vardı. Geçmişten bu güne taşıdığı bir şey. Kedi. Kediler!

Başka da bir şeyi yoktu şu kahrolası düşman dünyada.

Ve nihayet öfkeyi yutmanın bir yolu bulunmalıydı!

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler