Geçmişin hesabını sormak

Geçmişin hesabını sormak… O gerçek bir entelektüeldi. Öyle ki, 1982 yılının Nobel ödülünü Gabriel Garcia Marquez’in kazanacağını daha sonuçlar ilan edilmeden tahmin edebilmişti. Ve o yıllarda biz 22-23 yaşlarında idik. Ve hatta okur-yazar oranı utanılacak düzeyde bir ülkede idik. 12 Eylül öncesi yıllardan söz ediyorum. Günde on beş, yirmi fidanın devrildiği dönemlerden. Şimdiki neslin anneleri-babalarından.

Yine yeni neslin, kulaktan dolma bir-iki şey dışında hiçbir şey bilmedikleri ve o ana-babaların adeta her şeyi unuttukları zamanlardan. Bizlerin Cerrahpaşa-Edirne Tıp anılarından…

O, tuhaf, acı, korku dolu ve insanların birbirinden alabildiğine şüphe duyduğu, dehşet dolu anılardan sıyrılmışçasına, tam on yıl sonra bir gün çıkageldi. Sarışın mavi gözlü, hayat dolu adamın yerini, beti benzi solmuş, dişleri dökülmüş sanki yıllar üzerinden tank gibi, cemse gibi geçmiş bir adamdı gelen. Gözlerim bir yerden ısırır gibiydi. Kendisini tanıtmasa tanımam imkânsızdı.

Aylarca kaçtıktan sonra yakayı ele vermiş, insanlık dışı türlü işkencelerden geçmiş, böbreklerini yitirmiş, bedenen yıkılmış bir haldeydi. “Bedenime bak, ruhumu gör!” dercesine, derin bir depresyonda olduğunu ve biraz daha yakından bakınca, hastalığına travma sonrası stres bozukluğunun eşlik ettiğini öğrendim.

Canım arkadaşıma yardımcı olabilmek için tüm benliğimle seferber olmuştum. Ben ise henüz daha yeni doçent olmuş, derin sıkıntılar içinde, odası vs. olmayan, elinde çanta her gün fakülteye gidip gelmek zorunda kalan bir adamdım.

Sanki her ikimiz de hâlâ o melun yılların bitmeyen hesabını öder gibiydik. Oysa hesap vermesi gereken biz miydik, bilemiyorduk… Derin bir sessizlik vardı. Sağcı solcuyla, solcu sağcıyla hesaplaşacak bir şey bulamıyordu. Nihayetinde herkes sanki aynı aileden birer farklı kardeş gibiydik. Acınacak haldeydik. Utanç içindeydik, şaşkındık, eziktik, korkaktık… Kaybettiğimiz geçmişi bırakmış, hiç olmazsa geleceği kurtarma çabasına düşmüştük. Ona o yılların en iyi ilaçlarından birini verdim. Bir ay sonra geri gelmesini söyledim. Neden bir aydı? Bilimsel nedenle miydi? Yoksa onun korku dolu yılları yok saymama engel olacak kadar gerçek olmasından mıydı? Bilemedim…

Bir ay sonra “Sana teşekkür etmeye geldim” dedi. “Beni vurdumduymaz yaptın!” Antidepresanların ne yaptığını bir insan ancak o kadar berrak ifade edebilirdi. Hâlâ o, bir aydın, bir entelektüeldi. Düşüncelere dalıp gittiniz değil mi? Bazılarınızın söz etmek istemediği, çoğu duygusal mantıktan yoksun anılarla geçmiş dönemlere uzanmak hoş olmadı biliyorum. Birbirimizi sorumlu tutamayacağımıza göre, peki uluslararası bir oyunda kündeye mi gelmiştik? Başka devletleri mi suçlamalıydık?

İnsan soruyor; “Hangi millet o kadar enayilik etti ki? Tarihte bir örneği daha var mı ki yaşadıklarımızın?” Ne ettiysek kendimize ettik vesselam, bunu iyice anlamak gerek. Malum yumuşak karınlarımız olmayaydı kim at oynatırdı pırlanta ülkemizde…

Aynı kahrolası kabusları yaşamak istemiyorsak o yılları en ince ayrıntısına dek analiz etmek ve kendi aczimizle yüzleşip güleceksek hep beraber, ağlayacaksak yine hep beraber olmak gerek. En tehlikelisinin karpuz gibi ikiye bölünmek olduğunu görmek gerek… Her şeyi, olduğu gibi tüm çıplaklığı ile çocuklarımıza anlatmak gerek.

Evet, biz en enayisinden birer aydındık diyebilmek gerek. Bu arada ona hep bir ağızdan sevgi, saygı ve selamlarımızı yollamak gerek…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler