Haberler

Çocuklarda Dil Gelişimi ve Bireysel Farklılıklar

Çocuklarda Dil Gelişimi ve Bireysel Farklılıklar

Dil gelişimini aşamaları dünyanın her yerinde aynıdır fakat insanları birbirinden ayıran bireysel farklılıklar vardır. Bireysel farklılıklar temel anlamda genetik ve çevresel olmak üzere ikiye ayrılır.

IQ ve Genetik

IQ ve Genetik

IQ’nun genetik temelleri bulunmaktadır fakat gen kader değildir. Genetik faktörler dışında, çocuğun içinde bulunduğu çevresel koşulları, eğitim yaşantısı, yetiştirilme tarzı, maruz kaldığı uyaranların zenginliği, ebeveynlerin kültür ve eğitim düzeyi çocuğun IQ gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir.

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Terapisi

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Terapisi

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir?

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Budist felsefeye dayanmaktadır. Farkındalık aktif bir durumdur ve vücuttaki duyuları, duyguları, düşünceleri objektif bir şekilde gözlemlemek ve ifade edebilmektir. Bu nedenle, Mindfulness yıkıcı duyguları tanımlayıp yönetirken özeleştiriden ve yargılamaktan kaçınmanın bir aracı olabilmektedir.

Partnerler Arasında Cinsel Arzunun Azalması

Partnerler Arasında Cinsel Arzunun Azalması

Cinsel arzuların derecesi insandan insana değişebilmekle birlikte belli bir standardı yoktur. Cinsel arzu, kişiden kişiye değişebileceği gibi kişinin partneriyle olan ilişkisinin evrelerine göre de değişkenlik gösterir. Bu arzular biyolojik, psikolojik, gelişimsel, kültürel, sosyal ve partner uygunluğu gibi faktörlerden etkilenebilmektedir.

Postpartum Depresyon (PPD) Nedir?

Postpartum Depresyon (PPD) Nedir?

Postpartum depresyon (PPD), doğum sonrasında yaygın olarak görülen, anksiyete belirtileri gösteren ve ebeveynlerde gözüken bir depresyon çeşididir.

Neurofeedback Tedavisinin Hafif Bilişsel Bozukluk Üzerindeki Etkisi

Neurofeedback Tedavisinin Hafif Bilişsel Bozukluk Üzerindeki Etkisi

Hafif Bilişsel Bozukluk (Mild Cognitive Impairment – MCI) beynin bilişsel fonksiyonlarında (bellek, dikkat, kafa karışıklığı, tanıma problemleri vb.) günlük aktiviteleri etkilemeyecek düzeydeki düşüşü ifade eden genel bilişsel durumdur. İlerlediği durumda Alzheimer hastalığı oluşma riski yüksek olduğu için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tedavide yan etkisi az olan çalışmalar tercih edilirken, bu yöntemlerden biri olabilecek Neurofeedback(NF) eğitiminin etkililiği üzerine yapılan klinik çalışmalar günümüze geldikçe artan bir seyir göstermektedir.

İnsan Yüz Tanıma Sisteminin Anlaşılmasında Yapay Nöronların Etkisi

İnsan Yüz Tanıma Sisteminin Anlaşılmasında Yapay Nöronların Etkisi

COVID-19 sürecinde hepimizin günlük yaşamına giren maskeler hayatımıza birçok kısıtlamalar ve düzenlemeler getirdi, ancak bu kısıtlamaların içerisine yüz tanımamız dâhil değil.

Beyin ve Koronavirüs

Beyin ve Koronavirüs

Değişen mental durum ve felç, koronavirüs enfeksiyonu ile ilişkili en yaygın nörolojik semptomlardır. “Bugüne kadar COVID-19 hastalarında nörolojik semptomları ve nörogörüntüleme özelliklerini karakterize eden literatürdeki en büyük ve ilk çalışma bu olmuştur.” diye açıklamada bulunan araştırmanın yazarı Dr. Abdelkader Mahammedi “Yeni keşfedilen kalıplar, doktorların COVID-19 ile ilişkileri daha iyi ve daha erken tanımalarına ve muhtemelen daha erken müdahaleler yapmalarına yardımcı olabilir.” diye de ekliyor.

COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

Koronavirus pandemisinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri psikiyatri alanında yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. Sosyal mesafe politikaları ve finansal belirsizliğin kişisel sağlık, aile ve arkadaş ilişkileri üzerinde olumsuz ruhsal etkileri olduğunu biliyoruz. Bu durum toplumsal uyum sorunlarına ve toplum kaygısındaki küresel artışa neden olabiliyor; ruh sağlığı hizmetlerine olan talepleri arttırabiliyor.

COVID-19 Karantinası Sırasında Kişilerarası Şiddet

COVID-19 Karantinası Sırasında Kişilerarası Şiddet

COVID-19 nedeniyle uygulanan karantinanın aile içi şiddet mağdurları için tehlikeli olma riski vardır. Daha önce yakın partner şiddetine maruz kalmış olan kişiler, ruhsal sağlık ve fiziksel sağlık durumundan risk altındadırlar.

ONLINE RANDEVU