Haberler

COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

Koronavirus pandemisinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri psikiyatri alanında yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. Sosyal mesafe politikaları ve finansal belirsizliğin kişisel sağlık, aile ve arkadaş ilişkileri üzerinde olumsuz ruhsal etkileri olduğunu biliyoruz. Bu durum toplumsal uyum sorunlarına ve toplum kaygısındaki küresel artışa neden olabiliyor; ruh sağlığı hizmetlerine olan talepleri arttırabiliyor.

COVID-19 Karantinası Sırasında Kişilerarası Şiddet

COVID-19 Karantinası Sırasında Kişilerarası Şiddet

COVID-19 nedeniyle uygulanan karantinanın aile içi şiddet mağdurları için tehlikeli olma riski vardır. Daha önce yakın partner şiddetine maruz kalmış olan kişiler, ruhsal sağlık ve fiziksel sağlık durumundan risk altındadırlar.

Sosyal Medyayı Avantajımız İçin Kullanmak: Pandemi Sürecinde Kaygıyı Hafifletmek

Sosyal Medyayı Avantajımız İçin Kullanmak: Pandemi Sürecinde Kaygıyı Hafifletmek

Bundan on yıl öncesine kadar telefon vb. cihazların ve destekledikleri sosyal medya uygulamalarının günlük yaşamımızda oynayacağı rolleri ve COVID-19 salgını gibi felaketlerle mücadele eden insanların ruh sağlığını desteklemek amacıyla kullanılacağı tahmin edilemezdi.

Sosyal Mesafe İçe Dönük ve Dışa Dönük Kişileri Aynı Derecede Etkiler mi?

Sosyal Mesafe İçe Dönük ve Dışa Dönük Kişileri Aynı Derecede Etkiler mi?

Arizona Üniversitesi psikoloji profesörü Matthias Mehl, sosyal etkileşimin -bizzat olmasa da- böyle bir zamanda, içe dönükler ve dışa dönükler için çok önemli olduğu için, sosyal mesafeden ziyade fiziksel mesafe demenin daha doğru olduğunu düşünüyor.

Karantina ve Evde Kalmanın Psikolojisi

Karantina ve Evde Kalmanın Psikolojisi

Ortaya çıkan ön sonuçlar COVID-19’dan fiziksel ve zihinsel sağlık noktasında sıkıntı çeken ve yaşam doyumu düşük olan yetişkinlerin mevcut durumdan daha fazla etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Akılı Saatler Enfeksiyonu Yayılmaya Başlamadan Önce Tespit Edebilir mi?

Akılı saatler yayılmaya başlamadan önce enfeksiyonu tespit edebilir mi?

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız yapay zekâ, makine öğrenimi gibi kavramların merkezinde olan akıllı cihazlar uzun süredir insan sağlığı için de kullanılıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle akıllı saatlerin son dönemde karşılaştığımız ve bütün dünyayı saran Koronavirüs salgını için de kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

ONLINE RANDEVU